10 Giáo án Luyện từ và câu 5 – Tiết 37 – Câu ghép mới nhất

Luyện từ và câu

TIẾT 37 : CÂU GHÉP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp HS nắm được câu ghép ở mức độ đơn giản.

2. Kĩ năng: Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn, xác định các vế câu trong câu ghép , đặt được câu ghép.

3. Thái độ: Bồi dưỡng HS ý thức sử dụng Tiếng Việt, yêu quý Tiếng Việt.

* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gin tiếp)

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG :

1 . KN kiên định :

– Đưa ra nhận thức, suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập về câu ghép.

2 . KN ra quyết định :

– Biết lựa chọn câu ghép trong văn miêu tả và trong ca dao, tục ngữ, biết dùng đúng câu ghép và nhận biết dấu hiệu mẫu câu dùng đặt câu ghép.

3 . KN giao tiếp tự nhận thức :

– Trao đổi với bạn về cách dùng câu ghép trong văn miêu tả, trong ca dao, tục ngữ và trong cách giao tiếp hằng ngày.

III. CHUẨN BỊ:

· GV: Bảng phụ viết sẵn đoạn văn ở mục 1 để nhận xét. Giấy khổ to kẻ sẵn bảng ô bài tập 1 .

· HS: SGK , VBT

 


4 trang
Người đăng
hanhnguyen.nt
Ngày đăng
07/01/2021
Lượt xem
445Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Luyện từ và câu 5 – Tiết 37 – Câu ghép”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện từ và câu
TIẾT 37 : CÂU GHÉP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	 Giúp HS nắm được câu ghép ở mức độ đơn giản.
2. Kĩ năng: 	Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn, xác định các vế câu trong câu ghép , đặt được câu ghép.
3. Thái độ: 	Bồi dưỡng HS ý thức sử dụng Tiếng Việt, yêu quý Tiếng Việt.
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG :
1 . KN kiên định : 
- Đưa ra nhận thức, suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập về câu ghép.
2 . KN ra quyết định : 
- Biết lựa chọn câu ghép trong văn miêu tả và trong ca dao, tục ngữ, biết dùng đúng câu ghép và nhận biết dấu hiệu mẫu câu dùng đặt câu ghép.
3 . KN giao tiếp tự nhận thức : 
- Trao đổi với bạn về cách dùng câu ghép trong văn miêu tả, trong ca dao, tục ngữ và trong cách giao tiếp hằng ngày.
III. CHUẨN BỊ:
GV: Bảng phụ viết sẵn đoạn văn ở mục 1 để nhận xét. Giấy khổ to kẻ sẵn bảng ô bài tập 1 .
HS: SGK , VBT
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: (1 ‘) 
2. Bài cũ: Kiểm tra định kì CHKI (5 ‘)
GV nhận xét bài làm của HS . 
3. Bài mới: (23 phút)
v	Hoạt động 1: Tìm hiểu bài
Mục tiêu : Giúp HS hiểu thế nào là câu ghép .
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
GV hướng dẫn HS lần lượt thực hiện từng yêu cầu trong SGK.
Bài 1:
Yêu cầu HS đánh số thứ tự vào vị trí đầu mỗi câu.
Yêu cầu HS thực hiện tiếp tìm bộ phận chủ – vị trong từng câu.
GVcĩ thể đặt câu hỏi hướng dẫn HS 
- GV nhận xét – chốt ý đúng .
Bài 2:
Yêu cầu HS xếp 4 câu trên vào 2 nhóm: câu đơn , câu ghép.
Câu đơn là câu như thế nào?
Em hiểu như thế nào về câu ghép?
- GV nhận xét – chốt bài làm đúng .
Bài 3:
Yêu cầu HS chia nhóm trả lời câu hỏi.
Có thể tách mỗi vế câu trong câu ghép trên thành câu đơn được không? Vì sao?
GV chốt ý , nhận xét .
v Hoạt động 2: Rút ghi nhớ.
Mục tiêu : Giúp HS tự rút ra ghi nhớ .
Từ các ví dụ trên em hãy nêu nội dung ghi nhớ ? 
Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ.
v Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu : Giúp HS biết vận dụng kiến thức vừa học vào bài tập .
Bài 1: Yêu cầu HS đọc bài 1 .
Yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi .
GV hướng dẫn HS : Tìm câu ghép trong đoạn văn và xác định vế câu của từng câu ghép.
GV phát bảng phụ và bút cho vài nhóm 
GV nhận xét – chốt bài làm đúng .
Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2 .
Cho các em trao đổi theo cặp để trả lời câu hỏi đề bài.
GV nhận xét, giải đáp.
Bài 3: Giáo viên nêu yêu cầu đề bài.
Gợi ý cho HS ở từng câu dấu phẩy ở câu a, câu b cho sẵn với vế câu có quan hệ đối chiếu.
Từ “Vì” ở câu d cho biết giữa 2 vế câu có quan hệ nhân quả.
GV dán giấy đã viết nội dung bài tập lên bảng mời 4, 5 HS lên bảng làm bài.
GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
4. Củng cố: (5 ‘)
Thi đua đặt câu ghép.
GV nhận xét - Tuyên dương .
5. Tổng kết - dặn dò: (1 ‘) 
 Chuẩn bị: Cách nối các vế câu ghép .
 Nhận xét tiết học
Hát 
- HS lắng nghe .
Hoạt động nhóm – lớp 
2 HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu đề bài.
Cả lớp đọc thầm lại, suy nghĩ và thực hiện theo yêu cầu.
4 HS tiếp nối nhau lên bảng tách bộ phận chủ ngữ, vị ngữ bằng cách gạch dọc, gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ.
- Lớp nhận xét .
- HS thực hành theo nhóm đôi .
Câu đơn do 1 cụm chủ vị tạo thành.
Câu do nhiều cụm chủ vị tạo thành là câu ghép.
Học sinh xếp thành 2 nhóm.
Lớp nhận xét .
HS trao đổi nhóm trả lời câu hỏi.
Hoạt động lớp
HS lần lượt nêu .
3 HS đọc lại phần ghi nhớ.
Cả lớp đọc thầm.
Hoạt động lớp 
HS đọc bài 1 - Cảø lớp đọc thầm đoạn văn làm việc cá nhân tìm câu ghép.
- HS làm việc theo nhóm đôi .
- Đại diện nhóm trình bày .
1 HS đọc bài 2 – Lớp theo dõi .
VD: Các vế của mỗi câu ghép trên không thể tách được những câu đơn vì chúng diễn tả những ý có quan hệ chặt chẽ với nhau.
1 HS đọc - Lớp đọc thầm .
HS làm việc cá nhân, viết vào chỗ trống vế câu thêm vào.
4, 5 HS làm bài và trình bày kết quả.
- Lớp nhận xét .
2 dãy thi đua.
 (3 em/ 1 dãy)
KNS
Trực quan
 Hỏi đáp
Thảo luận
KT Khăn phủ bàn
Trực quan
HCM
KNS
Thực hành
Rút kinh nghiệm : 
Thứ năm, 05 tháng 01 năm 2017
ANH VĂN (2T )
GV Bộ mơn
------------------------------------------------------
Luyện từ và câu
TIẾT 38 : CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:	Nắm được 2 cách nối các vế trong câu ghép: nối bằng từ có tác dụng nối (quan hệ từ hoặc từ hộ ứng) và nối trực tiếp (không dùng từ nối).
2. Kĩ năng: Phân tích được của câu ghép (các vế câu trong câu ghép, cách nối các vế câu ghép) và bước đầu biết cách đặt câu ghép.
3. Thái độ: -Giáo dục HS có ý thức sử dùng đúng câu ghép.
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1 . KN giao tiếp – tự nhận thức : Trao đổi với bạn về cách dùng nối các vế câu ghép trong văn miêu tả , trong ca dao, tục ngữ và trong giao tiếp hàng ngày.
2 . KN ra quyết định : Biết lựia chọn câu ghép và cách nối các vế câu ghép trong văn miêu tả và trong ca dao, tục ngữ . Biết dùng đúng cách nối câu ghép và nhận biết dấu hiệu mẫu câu dùng đặt câu ghép .
3 . KN kiên định : Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sốt trong bài tập về cách nối các vế câu ghép. 
III. CHUẨN BỊ: 
GV: 4 tờ giấy khổ to, mỗi tờ viết 1 câu ghép trong BT 1, 4 tờ giấy trắng để HS làm BT 2.
HS: SGK , VBT
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP 
1. Khởi động: (1 ‘)
2. Bài cũ: Câu ghép (5’)
Yêu cầu HS nhắc lại nội dung ghi trong SGK.
GV kiểm tra 3 HS làm miệng bài tập 3, nhận xét .
3. Bài mới: (23’)
v	Hoạt động 1: Phần nhận xét
Mục tiêu : Giúp HS hiểu phần nhận xét .
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài tập 1 và 2.
Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
GV nhận xét chốt lại ý đúng.
GV nêu câu hỏi cho HS trao đổi sau khi đã thực hiện xong các bài tập 1 và 2 của phần nhận xét em thấy các vế câu ghép được nối với nhau theo mấy cách ?
GV chốt lại lời giải đúng.
v	Hoạt động 2: Phần ghi nhớ.
Mục tiêu : HS tự rút ra ghi nhớ .
Yêu cầu HS đọc nội dung ghi nhớ trong SGK.- Yêu cầu HS tự nêu ví dụ .
v	Hoạt động 3: Phần luyện tập.
Mục tiêu : HS vận dụng kiến thức vào thực hành .
GV nêu yêu cầu bài tập 
GV lưu ý HS chú ý đến 2 yêu cầu của bài tập tìm câu ghép trong đoạn văn nói cách liên kết giữa các vế câu trong từng câu ghép.
GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.
4. Củng cố: (5’)
GV đưa ra 1 câu ghép và yêu cầu hs phân tích câu, khoanh trịn từ nối.
GV nhận xét- Đánh giá.
 5. Tổng kết - dặn dò: (1’)
- Chuẩn bị: MRVT: Công dân .
- Nhận xét tiết học .
 Hát 
- HS trả lời .
- 3 HS sửa bài tập 3 
- Lớp nhận xét .
Hoạt động lớp
2 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng yêu cầu bài tập 1 và 2.
Cả lớp đọc thầm.
HS dùng bút chì gạch chéo để phân tách 2 vế câu ghép, khoanh tròn những từ và dấu câu ở ranh giới giữa các vế câu (gạch mờ vào SGK).
4 HS lên bảng thực hiện rồi trình bày kết quả.
HS trao đổi trong nhóm và trình bày kết quả của nhóm.
Có hai cách nối các vế câu ghép dùng từ nối và dùng dấu câu.
Hoạt động lớp 
HS đọc nội dung ghi nhớ.
 HS đặt câu .
Hoạt động lớp 
1 HS đọc – Lớp thầm lại yêu cầu bài tập.
HS suy nghĩ làm việc cá nhân các em gạch dưới các câu ghép tìm được khoanh tròn từ và dấu câu thể hiện sự liên kết giữa các vế câu.
 3 HS phát biểu ý kiến.
Cả lớp nhận xét bổ sung.
-HS thực hiện
-HS nhận xét.
KNS
Thực hành
Thảo luận
Trực quan
Thực hành
KNS
Luyện tập
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • LUYEN TU VA CAU.doc