10 Giáo án môn Tin học lớp 5 – Tuần 16 – Bài 6: Thực hành tổng hợp mới nhất

1. Ổn định lớp:

– Bài cũ: Nêu một số thao đặt thông số chung vào bài trình chiếu?

– Nhận xét.

2. Các hoạt động:

a. Hoạt động 1:

-Gv hướng dẫn học sinh xây dựng bài trình chiếu về chủ đề: “ Quê hương Việt Nam”.

+ Chọn hình ảnh phù hợp với nội dung.

+ Xác định số trang sẽ thực hiện.

+ Trình tự nội dung từng trang.

+ Cách trang trí cho từng trang.

b. Hoạt động 2:

– Thực hành xây dựng bài trình chiếu:

a) Giới thiệu về đất nước.

– Sử dụng hình ảnh quê hương đất nước cho trang này.

b) Giới thiệu về Thủ đô Hà Nội.

– Tiêu đề: Thủ đô Hà Nội.

– Nội dung: Sơ lược về Tháp rùa, quảng trường Ba Đình, cầu Long Biên.

– Hình ảnh minh họa.

– Hiệu ứng hình ảnh, âm thanh minh họa.

c) Giới thiệu thành phố Huế.

 


5 trang
Người đăng
hanhnguyen.nt
Ngày đăng
11/01/2021
Lượt xem
327Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án môn Tin học lớp 5 – Tuần 16 – Bài 6: Thực hành tổng hợp”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 16	Ngày dạy: /11/2017
Tiết : 31	
BÀI 6: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (TIẾT 1) 
I. MỤC TIÊU:
- Ôn lại kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu. Sử dụng bài trình chiếu để giới thiệu về đất nước, quê hương em.
- Biết sử dụng, nắm được các thao tác cơ bản thực hành trên các trang trình chiếu.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5phút
25 phút
5phút
1. Ổn định lớp:
- Bài cũ: Nêu một số thao đặt thông số chung vào bài trình chiếu?
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
-Gv hướng dẫn học sinh xây dựng bài trình chiếu về chủ đề: “ Quê hương Việt Nam”.
+ Chọn hình ảnh phù hợp với nội dung.
+ Xác định số trang sẽ thực hiện.
+ Trình tự nội dung từng trang.
+ Cách trang trí cho từng trang....
b. Hoạt động 2:
- Thực hành xây dựng bài trình chiếu: 
a) Giới thiệu về đất nước.
- Sử dụng hình ảnh quê hương đất nước cho trang này.
b) Giới thiệu về Thủ đô Hà Nội.
- Tiêu đề: Thủ đô Hà Nội.
- Nội dung: Sơ lược về Tháp rùa, quảng trường Ba Đình, cầu Long Biên..
- Hình ảnh minh họa..
- Hiệu ứng hình ảnh, âm thanh minh họa.
c) Giới thiệu thành phố Huế.
- Tiêu đề: Thành phố Huế.
- Nội dung: Sơ lược về chùa Thiên Mụ, khu Đại Nội, cầu Tràng Tiền.
- Hình ảnh minh họa..
- Hiệu ứng hình ảnh, âm thanh minh họa.
d) Giới thiệu biển đảo
- Tiêu đề: Biển đảo nước ta.
- Nội dung: tên các đảo, quần đảo chính.
- Hình ảnh minh họa..
- Hiệu ứng hình ảnh, âm thanh minh họa.
- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện bài trình chiếu.
- Nhận xét.
4. Củng cố - Dặn dò:
 - Tóm tắt lại nội dung chính.
 - Chuẩn bị bài mới.
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe.
- Vừa lắng nghe vừa thực hành trên máy.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.
Tuần : 16	Ngày dạy: /11/2017
Tiết : 32	
BÀI 6: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (TIẾT 2) 
I. MỤC TIÊU:
- Ôn lại kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu. Sử dụng bài trình chiếu để giới thiệu về đất nước, quê hương em.
- Biết sử dụng, nắm được các thao tác cơ bản thực hành trên các trang trình chiếu.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5phút
25 phút
5phút
1. Ổn định lớp:
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- Học sinh tiếp tục thực hành xây dựng bài trình chiếu ở tiết trước: 
a) Giới thiệu về đất nước.
b) Giới thiệu về Thủ đô Hà Nội.
c) Giới thiệu thành phố Huế.
d) Giới thiệu biển đảo.
e) Giới thiệu một vài thành phố khác của Việt Nam.
- Tiêu đề: Thành phố Hồ Chí Minh/ thành phố (địa phương) nơi em sinh sống.....
- Nội dung: Sơ lược về thành phố (địa phương) nơi em sinh sống..
- Hình ảnh minh họa..
- Hiệu ứng hình ảnh, âm thanh minh họa.
- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện bài trình chiếu.
- Nhận xét.
b. Hoạt động 2:
- Để trình chiếu các em thực hiện như sau:
+ Nháy vào View
+ Notes Page.
+ Nhấn F5 để trình chiếu.
- Chọn một vài bài thực hành tốt trình chiếu trước lớp.
4. Củng cố - Dặn dò:
 - Tóm tắt lại nội dung chính.
 - Chuẩn bị bài mới.
- Lắng nghe.
- Vừa lắng nghe vừa thực hành trên máy.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • CD3 Bai 6 Thuc hanh tong hop_12174468.docx