10 Giáo án Thể dục lớp 5 – Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ mới nhất

BÀI 9

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC ”

TCT: 9

I. Mục tiêu:

– Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp.

– Yêu cầu: tập hợp hàng nhanh, trật tự, động tác nhanh đúng với kỹ thuật, đều đúng với khẩu lệnh

– Chơi trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức ”.

Yêu cầu: HS chơi đúng luật, nhanh nhẹn, khéo léo, tập trung chú ý hào hứng nhiệt tình trong khi chơi.

II. Địa điểm và phư¬ơng tiện:

 – Địa điểm: sân tr¬ờng dọn vệ sinh an toàn nơi tập

 – Ph¬ương tiẹn: 1 còi , khăn chơi trò chơi.

III. Nội dung và phư¬ơng pháp lên lớp.

 


66 trang
Người đăng
hanhnguyen.nt
Ngày đăng
11/01/2021
Lượt xem
266Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án Thể dục lớp 5 – Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2’
18.22’
1.2 L
2x8N
6.8’
3.5’
1.2’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho học sinh ôn động tác thể dục đã học kết hợp nhận xét.
 - GV nêu nội dung kiểm tra, cách kiểm tra sau đó gọi HS lên kiểm tra và 
đánh giá
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
 TUẦN 17
Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017
BÀI :33
TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN” 
TCT: 33
I. Mục tiêu:
 - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái. 
 Yêu cầu: Biết và thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác. 
- Học trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và bước đầu tham gia chơi theo đúng quy định
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, chuẩn bị 2-4 vòng tròn bán kính 4-5 m.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 - Chạy chậm theo một vòng tròn sung quanh sân tập.
 - Giậm chân tai chỗ đém to theo nhịp
 1-2, 1-2.
 - Ôn các động tác, tay chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục.
 Chơi trò chơi .
“ Tìm người chỉ huy ”.
2.Cơ bản:
 a.Ôn đội hình đội ngũ.
 - Đi đều vòng phải, vòng trái . 
 b. Học trò chơi:
“Chạy tiếp sức theo vòng tròn.”
3. Kết thúc:
 - Cho cả lớp đi thành một vòng tròn vừa đi vừa hít thở để thả lỏng.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn đội hình đội ngũ vừa học.
6.8’
1.2’
1.2’
2.8N
1.2’
18.22
12.14’
6.8’
3.5’
*
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội
 dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - CS điều khiển
* * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhắc lại cách tập sau đó chia tổ cho HS tập 
 - Cho HS thi đua giữa các tổ kết hợp nhận xét. 
 - GV hướng dẫn cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
BÀI :34
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI
 TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN ”
TCT: 34
I. Mục tiêu:
- Ôn động tác đi đều vòng phải, vòng trái . 
 - Yêu cầu: Biết và thực hiện động tác tương đối chính xác
- Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, chuẩn bị 2-4 vòng tròn bán kính 4-5 m.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1. Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
 - Chạy chậm 1 vòng quanh sân tập
 - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, bả vai.
 - Chơi trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh”. 
2. Cơ bản: 
a.Ôn đội hình đội ngũ.
 - Đi đều vòng phải, vòng trái.
b. Chơi trò chơi:
“Chạy tiếp sức theo vòng tròn.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh chạy thường theo vòng tròn sau đó cho đi thừơng và hít thở sâu
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn đội hình đội ngũ vừa học.
6.8’
1.2’
2.8 N
1.2’
18.22
12.14’
6.8’
3.5’
*
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển một lần sau đó chia tổ cho HS tập luyện GV nhận xét
 - CS điều khiển
* * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * *
 - GV cho HS chơi kết hợp nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
TUẦN 18
Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2017
BÀI :35
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
 TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN ”
TCT: 35
I. Mục tiêu:
 - Ôn động tác đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi điu đều sai nhịp . 
 Yêu cầu: Biết và thực hiện động tác tương đối chính xác
- Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, chuẩn bị 2-4 vòng tròn bán kính 4-5 m.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1. Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
 - Chạy chậm 1 vòng quanh sân tập
 - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, bả vai.
 - Ôn động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân, nhảy của bài thể dục. 
2. Cơ bản:
 a.Ôn đội hình đội ngũ.
 - Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
 - Chọn 1 tổ tập tốt nhát lên trình diễn
 b. Chơi trò chơi:
“Chạy tiếp sức theo vòng tròn.”
3. Kết thúc:
 - Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn đội hình đội ngũ vừa học.
6.8’
1.2’
2.8 N
2x8 N
18.22
12.14’
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển một lần sau đó chia tổ cho HS tập luyện GV nhận xét
 - GV cho HS chơi kết hợp nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
BÀI :36
SƠ KẾT HỌC KỲ I
I. Mục tiêu:
- Sơ kết học kỳ I . 
 Yêu cầu: Hệ thống được những kiến thức, kỹ năng đã học, những ưu khuyết điểm trong học tập để cố gắng phấn đấu trong học kỳ II
- Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
 Yêu cầu: HS tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, chuẩn bị 2-4 vòng tròn bán kính 4-5 m.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1. Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
 - Chạy chậm 1 vòng quanh sân tập
 - Chơi trò chơi “ Kết bạn”. 
 - Tập bài thể dục phát triển chung 8 động tác
2. Cơ bản:
 a. Sơ kết học kỳ I.
 Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đứng nghiêm, nhgỉ, quay phải, trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp và cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp, bài thể dục phát triển chung 8 động tác dành cho HS lớp 5, ôn 1 số trò chơi ở lớp 3,4 và học mới trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn” “ Chạy nhanh theo số”.
 b. Chơi trò chơi:
“Chạy tiếp sức theo vòng tròn.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn đội hình đội ngũ vừa học.
6.8’
1.2’
1.2’
2.8 N
18.22
12.14’
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức đã học và đưa ra những ưu, khuyết điểm để học sinh nắm và khắc phục trong học kỳ tới
- GV cho HS chơi kết hợp nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
KÍ DUYEÄT CUÛA KHOÁI TRÖÔÛNG
KÍ DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU
 TUẦN 19
BÀI :37
TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” VÀ “LÒ CÒ TIẾP SỨC” 
I. Mục tiêu:
 - Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp. 
 Yêu cầu: Thực hiện được động tác tương đối chính xác. 
- Chơi hai trò chơi “ Đua ngựa” và “ Lò cò tiếp sức”.
Yêu cầu: HS biết được cách chơi và tham gia ở mức tương đối chủ động. 
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, Kẻ sân chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
 - Chạy chậm theo một vòng tròn sung quanh sân tập.
 - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai.
 Chơi trò chơi .
“ Chim bay, cò bay ”.
2.Cơ bản:
 a.Chơi trò chơi.
“ Đua ngựa”
 b.Ôn đội hình đội ngũ.
 - Ôn đi đều theo 2- 4 hàng dọc và đổi chân khi đi đều sai nhịp. 
 c. Chơi trò chơi:
“ Lò cò tiếp sức”.
3. Kết thúc:
 - Cho cả lớp đi thành một vòng tròn vừa đi vừa hít thở để thả lỏng.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn động tác đi đều.
6.8’
1.2’
2.8N
1.2’
18.22
5.7’
2.3 L
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét.
 - GV nhắc lại cách tập sau đó chia tổ cho HS tập GV nhận xét. 
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 3/1/2012
 Ngày giảng:
 5A: 6/1/2012
 BÀI :38
TUNG VÀ BẮT BÓNG - TRÒ CHƠI “BÓNG CHUYỀN SÁU ”
I. Mục tiêu:
- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay, ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân . 
 Yêu cầu: Thực hiện được động tác tương đối chính xác.
 - Làm quen với trò chơi “Bóng chuyền sáu”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi .
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, chuẩn bị dây nhảy và đủ bóng chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1. Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
 - Chạy chậm 1 vòng quanh sân tập
 - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, bả vai.
 - Chơi trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh”. 
2. Cơ bản:
 a. Ôn tập.
 - Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay.
 * Thi đua giữa các tổ
- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân . 
 * Chọn một số em nhảy tốt lên trình diễn
 b. Làm quen với trò chơi:
“Bóng chuyền sáu.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn động tác tung và bắt bóng.
6.8’
1.2’
2.8 N
1.2’
18.22
7.9’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
- GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho HS tập luyện kết hợp GV nhận xét
 - GV hướng dẫn cho HS cách chơi kết hợp nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 7/1/2012
 Ngày giảng:
 5A: 10/1/2012
 TUẦN 20
 BÀI :39
TUNG VÀ BẮT BÓNG - TRÒ CHƠI “BÓNG CHUYỀN SÁU ”
I. Mục tiêu:
- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay, ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân . 
 Yêu cầu: Thực hiện được động tác tương đối chính xác.
- Tiếp tục làm quen với trò chơi “Bóng chuyền sáu”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi được.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, dây nhảy và đủ bóng chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
 - Chạy chậm theo một vòng tròn sung quanh sân tập.
 - Đứng theo vòng tròn quay mặt vào trong xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai.
 Chơi trò chơi .
“ Kết bạn ”.
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập.
 - Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay.
 - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân . 
 b. Chơi trò chơi:
“Bóng chuyền sáu.”
3. Kết thúc:
 - Cho cả lớp chạy theo vòng tròn vừa chạy vừa thả lỏng.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn động tác tung và bắt bóng .
6.8’
1.2’
2.8N
1.2’
18.22
7.9’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV nhắc lại cách tập sau đó chia tổ cho HS tập GV nhận xét. 
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 10/1/2012
 Ngày giảng:
 5A: 13/1/2012
BÀI :40
TUNG VÀ BẮT BÓNG - NHẢY DÂY
I. Mục tiêu:
- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay, ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân . 
 Yêu cầu: Thực hiện được động tác tương đối chính xác
- Trò chơi “Bóng chuyền sáu”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, chuẩn bị dây nhảy và bóng chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1. Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
 - Chạy chậm 1 vòng quanh sân tập
 - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, bả vai.
 - Chơi trò chơi “ Chuyển bóng”. 
2. Cơ bản:
 a. Ôn tập.
 - Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay.
 * Thi đua giữa các tổ
- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân . 
 * Chọn một số em nhảy tốt lên trình diễn
 b. Chơi trò chơi:
“Bóng chuyền sáu.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn động tác tung và bắt bóng.
6.8’
1.2’
2.8 N
1.2’
18.22
7.9’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho HS tập luyện kết hợp GV nhận xét
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi kết hợp nhận xét
 - Đội hình trò chơi 
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
- GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 14/1/2012
 Ngày giảng:
 5A: 17/1/2012
 TUẦN 21
BÀI :41
TUNG VÀ BẮT BÓNG, NHẢY DÂY - BẬT CAO
I. Mục tiêu:
- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người, ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
 Yêu cầu: Thực hiện được động tác tương đối đúng
 - Làm quen với động tác bật cao.
 Yêu cầu: Thực hiện được động tác cơ bản đúng.
- chơi trò chơi “Bóng chuyền sáu”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, vật treo trên cao, dây nhảy và đủ bóng chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
 - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào trong xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai sau đó thực hiện động tác chao dây và bật nhảy tại chỗ nhẹ nhàng.
 Chơi trò chơi .
“ Kết bạn ”.
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập.
 - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.
 * Thi đua xem tổ nào có nhiều bạn tập tốt hơn.
 - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau .
 b. Làm quen với bật cao bằng hai chân. 
 c. Chơi trò chơi:
“Bóng chuyền sáu.”
3. Kết thúc:
 - Đứng tại chỗ thả lỏng tích cực sau đó cúi gập người rung hai vai hít thở sâu.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn động tác tung và bắt bóng .
6.8’
2.8N
1.2’
18.22’
5.6’
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
- GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV nhắc lại cách tập sau đó chia tổ cho HS tập GV nhận xét.
 - GV hướng dẫn cho HS cách tập sau đó cho HS tập kết hợp nhận xét. 
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 17/1/2012
 Ngày giảng:
 5A : 20/1/2012
 BÀI :42
NHẢY DÂY – BẬT CAO
TRÒ CHƠI “TRỒNG NỤ, TRỒNG HOA”
I. Mục tiêu:
- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người, ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
 Yêu cầu: Thực hiện được động tác tương đối đúng.
 - Tiếp tục làm quen với động tác bật cao.
 Yêu cầu: Thực hiện được động tác cơ bản.
- Làm quen với trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”.
Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi đúng cách.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, chuẩn bị vật treo trên cao, dây nhảy và bóng chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1. Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
 - Chạy chậm 1 vòng quanh sân tập
 - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, bả vai.
 - Chơi trò chơi “ Mèo đuổi chuột”. 
2. Cơ bản:
 a. Ôn tập.
 - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.
 - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau .
 b. Tiếp tục làm quen với bật cao tại chỗ. 
 c. Làm quen với trò chơi:
“Trồng nụ , trồng hoa.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh chạy theo vòng tròn và hít thở sâu.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn động tác nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
6.8’
1.2’
2.8 N
1.2’
18.22’
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho HS tập luyện kết hợp GV nhận xét
 - GV hướng dẫn cách chơi sau đó cho HS chơi kết hợp nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 28/1/2012
 Ngày giảng:
 5A : 31/1/2012
TUẦN 22
BÀI :43
NHẢY DÂY – PHỐI HỢP MANG VÁC
TRÒ CHƠI “TRỒNG NỤ, TRỒNG HOA”
I. Mục tiêu:
- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người, ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
 Yêu cầu: Thực hiện được động tác tương đối đúng.
 - Tập bật cao, tập chạy - mang vác.
 Yêu cầu: Thực hiện được động tác cơ bản đúng.
- chơi trò chơi “Trồng nụ , trồng hoa”.
Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi được.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, vật treo trên cao, dây nhảy và đủ bóng chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
 - Chạy chậm theo vòng tròn xung quanh sân tập.
 - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai .
 - Chơi trò chơi .
“ Nhảy lướt sóng ”.
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập.
 - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.
 - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau .
 - Tập bật cao và tập chạy - mang vác. 
 b. Chơi trò chơi:
“Bóng chuyền sáu.”
3. Kết thúc:
 - Đứng tại chỗ thả lỏng tích cực sau đó cúi gập người rung hai vai hít thở sâu.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
6.8’
2.8N
1.2’
18.22’
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV nhắc lại cách tập sau đó chia tổ cho HS tập GV nhận xét.
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 31/1/2012
 Ngày giảng:
 5A: 3/2/2012
 BÀI :44
NHẢY DÂY – DI CHUYỂN TUNG BẮT BÓNG
I. Mục tiêu:
- Ôn di chuyển tung và bắt bóng , ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
 Yêu cầu: Thực hiện được động tác tương đối đúng.
 - Ôn động tác bật cao, tập phối hợp chạy – nhảy - mang vác.
 Yêu cầu: Thực hiện được động tác cơ bản đúng.
- Chơi trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”.
Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, chuẩn bị vật treo trên cao, dây nhảy và bóng chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1. Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
 - Chạy chậm 1 vòng quanh sân tập
 - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, bả vai.
 - Chơi trò chơi “ Con cóc là cậu ông trời”. 
2. Cơ bản:
 a. Ôn tập.
 - Ôn di chuyển tung và bắt bóng .
 - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau .
 - Ôn bật cao, chạy - mang vác.
 * Thi bật cao theo cách với tay lên cao
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh chạy theo vòng tròn và hít thở sâu.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn động tác nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
6.8’
1.2’
2.8 N
1.2’
18.22’
 6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho HS tập luyện kết hợp GV nhận xét
- Chia lớp thành 2 nhóm tập luyện, CS điều khiển lớp tập.
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 4/2/2012
 Ngày giảng:
 5A:7/2/2012
Lớp 5
BÀI :45
NHẢY DÂY – BẬT CAO
TRÒ CHƠI “ QUA CẦU TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu:
- Ôn di chuyển tung và bắt bóng , ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
 Yêu cầu: Thực hiện được động tác tương đối chính xác.
 - Ôn bật cao.
 Yêu cầu: Thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Làm quen với trò chơi “Qua cầu tiếp sức”.
Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi được.
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, dây nhảy và đủ bóng để học sinh tập luyện.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
 - Chạy chậm theo vòng tròn xung quanh sân tập.
 - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai .
 - Chơi trò chơi .
“ Lăn bóng ”.
2.Cơ bản:
 a. Ôn tập.
 - Ôn di chuyển tung và bắt bóng.
 * Thi di chuyển tung và bắt bóng.
 - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau .
 - Tập bật cao.
 * Thi bật cao. 
 b. Làm quen với trò chơi:
“Qua cầu tiếp sức.”
3. Kết thúc:
 - Chạy chậm thả lỏng hít thở sâu tích cực .
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau để chuẩn bi kiểm tra.
6.8’
2.8N
1.2’
18.22’
6.8’
3.5’
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
- GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV nhắc lại cách tập sau đó chia tổ cho HS tập GV nhận xét.
 - Cho HS thi đua chọn ra bạn vô địch
 - Chia tổ nhóm tập luyện luôn phiên
- GV hướng dẫn cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 7/2/2012
 Ngày giảng:
 5A:10/2/2012
BÀI :46
NHẢY DÂY – TRÒ CHƠI “ QUA CẦU TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu:
- Kiểm tra nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
 Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao. 
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, chuẩn bị bàn ghế GV, đánh dấu vị trí HS kiểm tra, dây nhảy và dụng cụ chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
1. Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
 - Chạy chậm 1 vòng quanh sân tập

Tài liệu đính kèm:

  • Giao an ca nam_12196127.doc