13 Giáo án Đạo đức Lớp 5 – Bài: Thực hành cuối học kỳ I – Năm học 2014-2015 – Nguyễn Thị Kim Loan mới nhất

– Câu 2 : Lập kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 Giáo viên gọi một số học sinh nêu các việc cần thực hiện trong dịp 8-3.

 – Giáo viên nhận xét chung

– Câu 3 : Thực hiện việc hợp tác với mọi người ở nhà, ở trường, lớp – Giáo viên gọi học sinh nêu những việc hợp tác với mọi người ở nhà

 – Giáo viên cho học sinh nêu những việc hợp tác với mọi người ở trường theo 4 nhóm.

 – Giáo viên nhận xét, đánh giá

Củng cố dặn dò : – Nêu các nội dung đã thực hiện trong tiết học ?

 – Giáo viên nhận xét tiết học.

 

2 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 04/01/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức Lớp 5 – Bài: Thực hành cuối học kỳ I – Năm học 2014-2015 – Nguyễn Thị Kim Loan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Đỗ Động
Gi¸o viªn:Ng. Thị Kim Loan 
Lớp: 5A+5B 
Thứ hai, ngày 5 tháng 1 năm 2015
KÕ ho¹ch bµi d¹y
M«n: ®¹o ®øc
BÀI: Thùc hµnh cuèi häc k× 1
Tuần: 18
I.Mục đích - yêu cầu:
 - Học sinh thực hành các nội dung sau 
 + Kính già, yêu trẻ
 + Tôn trọng phụ nữ
 + Hợp tác với những người xung quanh
- Biết sử lí các tình huống với kiến thức đã học cuối kì I
 II. Đồ dùng dạy học:
 - Sách giáo khoa đạo đức
 - Phiếu học tập lập kế hoạch bài 7
 III. Các hoạt động dạy học:
Thêi gian
Néi dung kiÕn thøc 
vµ kü n¨ng c¬ b¶n
Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc c¬ b¶n
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
 5’
A- Kiểm tra bài cũ :
-Nêu tên bài học cuối kì I ?
- Giáo viên gọi học sinh trả lời
-Một vài HS nêu tên các bài đạo đức đã học
B- Dạy bài mới :
1’
1) Giới thiệu bài :
Thực hành kĩ năng cuối kì I
- Học sinh theo dõi
2) Nội dung :
7’
-Câu 1 : Hãy thực hiện những việc làm thể hiện tình cảm kính già yêu trẻ ?
 -Giáo viên gọi học sinh nêu câu hỏi trong sách giáo khoa bài : Kính già yêu trẻ.
- Hướng dẫn học sinh làm bài vào vở.
- Học sinh làm bài vào phiếu .
- Một số HS trả lời trước lớp.
8’
- Câu 2 : Lập kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
Giáo viên gọi một số học sinh nêu các việc cần thực hiện trong dịp 8-3.
-HS nêu việc làm cụ thể. 
- HS khác nhận xét
- Giáo viên nhận xét chung
- 4 nhóm thảo luận và tụ lập kế hoạch vào phiếu
8’
- Câu 3 : Thực hiện việc hợp tác với mọi người ở nhà, ở trường, lớp
- Giáo viên gọi học sinh nêu những việc hợp tác với mọi người ở nhà
Học sinh làm việc cá nhân
- Giáo viên cho học sinh nêu những việc hợp tác với mọi người ở trường theo 4 nhóm.
Các nhóm ghi kết quả vào phiếu
- Đại diện nhóm nêu trước lớp
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
5’
Củng cố dặn dò :
- Nêu các nội dung đã thực hiện trong tiết học ?
2 HS trả lời
HS khác nhận xét
- Giáo viên nhận xét tiết học.
IV - Rót kinh nghiÖm:

File đính kèm:

  • giao_an_dao_duc_lop_1_bai_thuc_hanh_cuoi_hoc_ky_i_nam_hoc_20.doc