13 Giáo án Luyện từ và câu Lớp 5 – Tuần 22 mới nhất

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

– Giúp HS hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tương phản.

2. Kĩ năng:

– Biết tạo ra các câu ghép mới thể hiện quan hệ tương phản bằng cách thay đổi vị trí các vế câu, nối các vế câu ghép bằng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ hoặc thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống.

3. Thái độ:

– Giáo dục HS yêu tiếng Việt, bồi dưỡng thói quen dùng từ đúng, viết thành câu.

* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gin tiếp)

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG :

1. KN giao tiếp – tự nhận thức :

– Trao đổi với bạn về cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trong câu văn miêu tả , ca dao , tục ngữ và trong giao tiếp hàng ngày .

2. KN ra quyết định :

– Biết lựa chọn câu ghép và cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trong văn miêu tả và trong ca dao , tục ngữ . Biết dùng đúng cách nối câu ghép và nhận biết dấu hiệu mẫu câu dùng đặt câu ghép .

3. KN kiên định :

– Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập về cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ .

III. CHUẨN BỊ:

· GV: Bảng phụ viết một câu ghép trong đoạn văn ở BT1.

· HS: SGK , VBT .

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

4 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 03/01/2022 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Luyện từ và câu Lớp 5 – Tuần 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIN HỌC
GV Bộ mơn
--------------------------------------------
Luyện từ và câu
TIẾT 43 : NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
Thực hiện điều chỉnh nội dung theo công văn 5842/ BGD&ĐT
(Khơng dạy phần Nhận xét, khơng dạy phần Ghi nhớ. Chỉ làm bài tập 2,3 ở phần Luyện tập )
I. MỤC TIÊU:	
1. Kiến thức:	 Giúp HS hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ điều kiện giả thiết kết quả.
2. Kĩ năng: Biết tạo ra các câu ghép mới bằng cách đảo vị trí các vế câu, chọn quan hệ từ thích hợp, thêm về câu thích hợp vào chỗ trống để tạo thành một câu ghép chỉ nguyên nhân – kết quả, giả thiết – kết quả.
3. Thái độ: Giáo dục HS có ý thức dùng đúng câu ghép.
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1. KN ra quyết định : 
- Biết lựa chọn câu ghép và cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trong văn miêu tả và trong ca dao , tục ngữ . Biết dùng đúng cách nối các vế câu ghép và nhận biết dấu hiệu mẫu câu dùng đặt câu ghép.
2. KN giao tiếp – tự nhận thức : 
- Trao đổi với bạn về cách dùng quan hệ từ nối các vế câu ghép trong văn miêu tả và trong ca dao , tục ngữ , trong cách giao tiếp hàng ngày .
3. KN kiên định :
- Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập về cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ .
III. CHUẨN BỊ:
GV: Bảng phụ viết sẵn câu văn của bài. 
HS : SGK , VBT . 
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
 PHÁP 
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (5’) Cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ của tiết học trước.
- Em hãy nêu cách nói các vế câu ghép bằng quan hệ từ chỉ nguyên nhân – kết quả ? Cho vd?GV nhận xét .
3. Giới thiệu bài mới: 
v Hoạt động 1: Luyện tập
Mục tiêu : HS thực hành tốt các bài tập.
Bài 2 : Yêu cầu HS đọc bài 2 .
GV lưu ý HS : các em có thể thêm hoặc bớt từ khi thay đổi vị trí các vế câu để tập câu ghép mới.
Yêu cầu HS trao đổi theo cặp.
GV nhận xét – chốt lời giải đúng.
Bài 3 : 
Yêu cầu HS đọc đề bài và điền các quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống.
GV dán các tờ phiếu đã viết sẵn nội dung bài tập 3 gọi khoảng 3 – 4 lên bảng thi đua làm đúng và nhanh.
GV nhận xét – chốt lời giải đúng.
4.Củng cố: (5’)
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
-Thi đua đặt câu ghép thể hiện quan hệ điều kiện (giả thiết) – kết quả.
- GV hận xét – tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: (1’)
Chuẩn bị: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (t.t).
- Nhận xét tiết học
Hát 
- 3 HS trình bày.
- Lớp nhận xét.
Hoạt động nhóm – lớp 
1 HS đọc yêu cầu bài tập .
HS trao đổi theo cặp, các em viết nhanh ra nháp những câu ghép mới.
Đại diện từng cặp phát biểu ý kiến.
VD:
a.Nếu chủ nhật này trời đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trại .
+Nếu mà chủ nhật này trời đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trại .
+Nếu như chủ nhật này trời đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trại .
b.Hễ bạn Nam phát biểu ý kiến thì cả lớp lại trầm trồ khen ngợi .
c. Nếu ta chiếm được điểm cao này thì trận đánh sẽ rất thuận lợi .
+ Giá ta chiếm được điểm cao này thì trận đánh sẽ rất thuận lợi .
- Cả lớp nhận xét.
HS đọc đề bài, suy nghĩ rồi điền quan hệ từ thích hợp bằng bút chì vào chỗ trống.
3 – 4 lên bảng thi đua làm nhanh. VD:
a. Hễ em được điểm tốt thì cả nhà đều vui .
+ Hễ em được điểm tốt, em sẽ được thưởng .
b. Nếu chúng ta chủ quan thì chúng ta sẽ thất bại .
+ Nếu chúng ta chủ quan , địch sẽ lợi dụng cơ hội tấn công .
c. Nếu mà chịu khó học hành thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập .
+ Giá như Hồng chăm chỉ hơn thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập .
Cả lớp nhận xét.
- Làm vào vở nháp.
KNS
Trực quan
Luyện tập
Trực quan
Động não
Thi đua
HCM
Rút kinh nghiệm :
Thứ năm, ngày 9 tháng 02 năm 2017
ANH VĂN
ANH VĂN
GV Bộ mơn
------------------------------------
Luyện từ và câu
TIẾT 44: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ (t.t)
(Thực hiện điều chỉnh nội dung theo công văn 5842/ BGD&ĐT)
Khơng dạy phần Nhận xét, khơng dạy phần Ghi nhớ. Chỉ làm bài tập ở phần Luyện tập 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:	
- Giúp HS hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tương phản.
2. Kĩ năng: 	
- Biết tạo ra các câu ghép mới thể hiện quan hệ tương phản bằng cách thay đổi vị trí các vế câu, nối các vế câu ghép bằng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ hoặc thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS yêu tiếng Việt, bồi dưỡng thói quen dùng từ đúng, viết thành câu.
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1. KN giao tiếp – tự nhận thức : 
- Trao đổi với bạn về cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trong câu văn miêu tả , ca dao , tục ngữ và trong giao tiếp hàng ngày .
2. KN ra quyết định : 
- Biết lựa chọn câu ghép và cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trong văn miêu tả và trong ca dao , tục ngữ . Biết dùng đúng cách nối câu ghép và nhận biết dấu hiệu mẫu câu dùng đặt câu ghép .
3. KN kiên định : 
- Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập về cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ .
III. CHUẨN BỊ: 
GV: Bảng phụ viết một câu ghép trong đoạn văn ở BT1.
HS: SGK , VBT .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP 
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (5’) Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tt).
Yêu cầu 1 HS nêu lại phần ghi nhớ .
Yêu cầu 3 HS nêu ví dụ đặt câu .
GV nhận xét.
3. Bài mới: (23’)
Hoạt động 1: Luyện tập.
Mục tiêu : HS làm tốt các bài tập.
Bài 2 : 
Yêu cầu HS đọc bài 2 . 
GV yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp.
GV chốt lại lời giải đúng.
Bài 3:
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
GV chốt lại lời giải đúng.
4.Củng cố: (5’)
Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức.
- Kể cặp quan hệ từ tương phản.
Thi đua đặt câu .
GV nhận xét – tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: (1’)
Chuẩn bị: MRVT: Trật tự, an ninh .
Nhận xét tiết học. 
 Hát 
2 HS đọc ghi nhớ .
3 HS đặt câu .
Hoạt động lớp 
1 HS đọc yêu cầu bài tập.
HS trao đổi nhóm đôi, rồi viết nhanh ra nháp những câu ghép mới.
- Tuy hạn hán kéo dài , nhưng cây cối vẫn tươi tốt .
+ Tuy hạn hán kéo dài nhưng vườn rau nhà em vẫn tươi tốt .
- Tuy trời đã tối nhưng các cô bác vẫn miệt mài trên đồng ruộng .
+ Mặt dù mặt trời đã khuất sau rặng tre nhưng các cô bác vẫn miệt mài trên đồng ruộng .
Cả lớp nhận xét.
1 HS đọc yêu cầu – Lớp đọc thầm.
HS dùng bút chì viết thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống trong SGK.
Mặc dù tên cướp rất hung hăng gian xảo nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8 .
Lớp nhận xét .
HS nêu 
HS thi đua 3 dãy.
KNS
Trực quan
Động não
Thực hành
Trực quan
 Luyện tập
HCM
Rút kinh nghiệm :

File đính kèm:

  • giao_an_luyen_tu_va_cau_lop_5_tuan_22.doc