145 Các tổ chức tín dụng: Tiếp tục ưu tiên vốn cho phát triển sản xuất – kinh doanh mới nhất

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về ưu tiên đầu tư vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là sau tác động lớn của dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh Bạc Liêu đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tập trung cải thiện. Định hướng. Điều này đang góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Nông dân vay vốn phát triển sản xuất tại Agribank huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: Katie

đầu tư gia tăng

Triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, đồng thời thực hiện tốt các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng tín dụng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Bạc Liêu đã tích cực chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn bám sát mục tiêu, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Ngân hàng. Nhà nước Việt Nam về Định hướng phát triển kinh tế năm 2022.

Với chỉ đạo này, các tổ chức cho vay đã tăng cường đầu tư vốn vào các ngành kinh tế thế mạnh của tỉnh như cho vay nông nghiệp, phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới; nông nghiệp công nghệ cao; Phát triển kinh tế biển, du lịch, xuất khẩu và doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Song song với đó là đối thoại, chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc vay vốn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong quản trị, đưa ra các sản phẩm ngân hàng theo hướng tự động hóa, tiết giảm chi phí, loại bỏ các bộ phận thừa. Phương thức giao dịch Trong đó, tập trung vào tài sản và các biện pháp xử lý nợ xấu, sử dụng dự phòng rủi ro, quản lý tài sản bảo đảm và duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Với sự chỉ đạo chặt chẽ đó, đến tháng 9/2022, tổng dư nợ đạt trên 37.300 tỷ đồng, tăng 7,74% so với cuối năm 2021 và tăng 18,24% so với cùng kỳ. Trong đó cho vay chương trình NNNT đạt 16.100 tỷ đồng, chiếm 43,13% tổng dư nợ, tăng 8,66%; Nợ xuất khẩu kể cả dư nợ đạt 3.500 tỷ đồng, chiếm 9,35% tổng dư nợ, tăng 13,60%; Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 8.500 tỷ đồng, chiếm 22,84% tổng dư nợ, tăng 11,17% so với…

Để đạt được những kết quả quan trọng này, cần ghi nhận và ghi nhận sự đóng góp của nhiều tổ chức tín dụng. Đơn cử, Agribank Bạc Liêu chỉ đạo các phòng giao dịch phải “luôn đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp, nông dân” để huy động vốn đầu tư sản xuất. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả việc miễn, giảm lãi suất vốn vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các hộ sản xuất bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh Covid-19.

Quyết tâm tăng trưởng cao

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022, từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Bạc Liêu chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên đầu tư vốn cho phát triển sản phẩm. Sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm Theo đó, các tổ chức tín dụng trực tiếp được cấp tín dụng, cân đối nguồn vốn an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và cho vay dịch vụ. Nhu cầu đời sống, vay tiêu dùng với lãi suất hợp lý. cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng; Kiểm soát chặt chẽ các khoản cho vay vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán…

Đồng thời, chỉ đạo, giám sát các TCTD tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay nhằm kích thích kinh tế, đơn giản hóa quy trình nội bộ, tạo thuận lợi cho người vay mới nhưng không làm giảm quy mô, chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn, lành mạnh tín dụng. hoạt động của hệ thống ngân hàng. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tín dụng tiêu dùng. Tiếp tục theo dõi tình hình, kết quả triển khai hỗ trợ lãi suất của các chi nhánh ngân hàng thương mại, kịp thời nắm bắt, xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVD-19 để có giải pháp hỗ trợ ngay. Tiếp tục phối hợp và triển khai có hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong việc tiếp cận tín dụng ngân hàng để mở rộng và phát triển sản xuất…

Kim Trọng