145 Giải ngân vốn đầu tư công: Phải quyết liệt hơn mới nhất

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc họp với các bộ, ngành trung ương và địa phương về việc phân bổ vốn đầu tư công. Đặc biệt, Thủ tướng phê bình các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và yêu cầu thủ trưởng các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm nếu giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch đề ra.

Đến nay, tiến độ thi công giai đoạn 2 dự án đập dọc sông Bạc Liêu vẫn còn chậm.

Phân phối ít hơn do giải phóng mặt bằng

Trong cuộc họp với các ngành, địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh Dũng Thành Trọng chủ trì về việc phân bổ vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh 7 tháng năm 2020, tỷ lệ phân bổ thấp, chưa đạt mục tiêu. Kế hoạch đề xuất. Đến ngày 20/7/2020, tổng số vốn đã phân bổ là 3.714.270 triệu đồng (bao gồm cả vốn kế hoạch năm 2019) nhưng mới phân bổ được 1.384.488 triệu đồng, đạt tỷ lệ 37,27%. Đến hết tháng 6/2020 cấp phát phải đạt 40% kế hoạch và đến tháng 7/2020 đạt 70% kế hoạch, theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đáng chú ý là từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn giải pháp, tích cực cấp vốn cho các ngành, lĩnh vực, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân từ trước đến nay rất thấp, trong khi nguồn vốn do các địa phương chi trả lớn và đồng thời ngày càng tăng. Các khu vực như TP. Tại Bạc Liêu, tổng vốn đầu tư công năm 2020 trên 292.500 tỷ đồng, so với cùng kỳ là 221.587 tỷ đồng, tăng hơn 32%. Tuy nhiên, đến ngày 30/5/2020 mới giải ngân được 39.942 tỷ đồng, đạt 13,65% kế hoạch.

Theo UBND TP. Tại Bạc Liêu, ngoài thủ tục hành chính, nguyên nhân chậm bàn giao còn do ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng. Một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ và bốc thăm nền tái định cư nhưng không tự giác bàn giao mặt bằng, kéo dài thời gian. Ngoài ra, phương án bồi thường, hỗ trợ và phục hồi đã thực hiện giá bồi thường theo quy định của nhà nước nhưng một số gia đình vẫn yêu cầu tăng giá bồi thường về đất và tài sản trên đất và vẫn so với vị trí khu đất. phục hồi chức năng…

Tuy nhiên, xét về tổng thể, ngoài những nguyên nhân khách quan, cũng cần mạnh dạn thừa nhận TP. Vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu quản lý dự án tồn đọng nhiều năm Về sau Liu Liu, công tác GPMB vẫn thực hiện theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”! Đặc biệt, 10 năm qua, dự án xây dựng đường Hàm Nghi nối dài (phường 5) được UBND TP đưa vào kế hoạch giải tỏa hàng năm nhưng đến nay tuyến đường vẫn chưa được thông xe gây bức xúc. . Đối với nhiều người. Hay dự án xây đập dọc sông Bạc Liêu giai đoạn II vẫn thi công theo tiến độ… rùa?! Ra khỏi thị trấn. Trở lại Lew, TX. Giá Rai, với tổng vốn được giao làm chủ đầu tư các dự án của tỉnh là 96 tỷ 685 triệu đồng nhưng đến tháng 6/2020 mới phân bổ được 12 tỷ 052 triệu đồng, đạt 12,47%.

Ngoài ra, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản khác vẫn chưa hoàn thành kế hoạch, chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng và vướng công trình.

12 2

Việc xây dựng Ngân hàng Công thương Bạc Liêu từ nguồn vốn doanh nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế.

Sự chạy mau

Để tháo gỡ những vướng mắc hiện nay và đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn đầu tư công, địa bàn, chủ đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án phải chặt chẽ hơn nữa trong lãnh đạo. UBND tỉnh. Theo đó, các chủ đầu tư cần chủ động rà soát tiến độ thực hiện của từng dự án cụ thể, để xác định rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và nhanh chóng giải quyết.

Đối với các dự án dự kiến ​​khởi công mới trong năm 2020 nhưng chưa hoàn thành khâu lựa chọn nhà thầu thi công, bộ phận chuyên môn phải lập kế hoạch triển khai theo từng ngày, tuần, nhóm. Đánh giá trung tâm, đánh giá tài liệu và ước tính thời gian bắt đầu. Đặc biệt đối với các công trình đang thi công, cần tạo mọi điều kiện để nhà thầu thi công nghiêm túc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán hết vốn giao trong năm.

Đối với các dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, đối thoại trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng để sớm tìm phương án phù hợp. Báo cáo UBND tỉnh khẩn trương xử lý các trường hợp vượt quá khả năng giải quyết của chủ đầu tư và địa phương.

Đồng thời, tổng hợp, điều chỉnh vốn đối với các dự án có nhu cầu và đủ điều kiện để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án (ưu tiên hoàn thành dự án điều chỉnh nội bộ) đối với các dự án dự kiến ​​chưa bàn giao trong năm.

Về việc các sở, ngành liên quan trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư, kế hoạch đấu thầu, phê duyệt dự án theo phân cấp, phê duyệt, UBND tỉnh đề nghị các sở chuyên ngành cần thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở để kịp thời thẩm định, trình duyệt. Thời gian thẩm định theo quy định (Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan). Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh kiểm tra việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 cho các chủ đầu tư liên quan đến ngành mình phù hợp để tổng hợp báo cáo, đề xuất điều hành kế hoạch và giải pháp thực hiện. vốn năm 2020. Theo đó, cử lãnh đạo và các phòng chuyên môn (mỗi chuyên viên) theo dõi sát sao tiến độ thực hiện của từng dự án cụ thể. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, tham mưu, quản lý nhanh các vấn đề trong quá trình thực hiện dự án từ hoàn thiện quy trình đầu tư, phân bổ, phân bổ và quyết toán dự án.

Kim Trọng

Chủ tịch UBND tỉnh – Dương Thành Trọng: Sẽ kiểm điểm trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ

12 1Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn đầu tư công năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh – Dương Thành Trung yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, TP. Và thành phố phải đặt ra những mục tiêu then chốt. Đến hết năm đó, giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công được giao trong kế hoạch năm 2020 (kể cả số vốn các năm trước chuyển sang). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để chậm hoặc không đạt mục tiêu phân bổ vốn đầu tư công đến đơn vị, địa bàn năm 2020.

Muốn vậy, chủ tịch từng sở, ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải rà soát lại việc triển khai thực hiện từng dự án từ khâu bố trí vốn kế hoạch, chuẩn bị phương thức đầu tư và giải quyết vướng mắc. Giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án, quyết toán dự án để tìm ra chính xác những khó khăn, vướng mắc chủ yếu, lập phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc và giải ngân cụ thể cho từng danh mục dự án trong thời gian còn lại. Cuối năm, tập trung vào các dự án có quy mô vốn lớn, trọng tâm và có tác động lan tỏa trên diện rộng, các dự án liên quan đến thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng các cấp, xây dựng nông thôn…

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ dưới 60% vốn ngân sách tỉnh cho các nhà đầu tư năm 2020 của chính quyền lập kế hoạch đầu tư các huyện, thành phố, thị xã chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Điều phối cho các dự án và nhà đầu tư khác. Đồng thời, việc giảm, điều chuyển vốn sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vốn đầu tư công

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 và thực hiện tốt hơn nữa Công văn số 622 của Thủ tướng Chính phủ; Lê Thị Em Năm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 1045 về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn đầu tư công năm 2020.

Theo đó, các cấp, các ngành thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy phải thực hiện tốt các nội dung sau:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 662 của Chính phủ “Về việc tập trung giải ngân nhanh vốn đầu tư công năm 2020”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các giải pháp; Tháo gỡ ngay những vướng mắc, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, phấn đấu năm 2020 giải ngân hết vốn đầu tư công theo kế hoạch (kể cả vốn các năm trước chuyển nguồn sang).

Thanh tra, tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư, chủ dự án cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao và giao kế hoạch vốn. đầu tư của abcxyz. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai nhanh các công việc, dự án; Cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái đạo đức công vụ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý và phân phối vốn đầu tư công thì phải chấn chỉnh, khắc phục ngay và thay thế. Xem kết quả giao dự án đầu tư công là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của tổ chức, cá nhân được cử theo dõi năm 2020.

TÚ ANH (tổng hợp)

Điều chuyển vốn cho các dự án thiết yếu

Một trong những giải pháp trọng tâm được Chính phủ xác định để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau tác động của dịch COVID-19 là tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ – Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương về phân bổ vốn đầu tư công mới đây đã chỉ đạo các địa phương phát động phong trào yêu nước noi gương phân bổ này. Ngân sách đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài (FDI). Đồng thời, Chính phủ quyết tâm khắc phục những tồn tại, khó khăn để phân bổ đầu tư và đầu tư toàn xã hội tốt hơn.

4 7(1)

Xây dựng đường giao thông nông thôn từ nguồn ngân sách hỗ trợ của xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải. Ảnh: LĐ

Ngoài ra, Chính phủ chỉ đạo chủ tịch, abcxyz chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để phân bổ vốn đầu tư công và xã hội trong ngành, lĩnh vực của mình. Quyết liệt hành động, chương trình được viết ngắn gọn gửi Thủ tướng.

Theo đó, abcxyz sẽ quyết định điều chuyển vốn từ những nơi không thể phân phối đến những nơi cần phân phối nhanh hơn. Cụ thể, đầu tháng 8/2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng quyết định điều chuyển vốn của các bộ, ngành, lĩnh vực không giao được sang tập trung. về đầu tư. Đối với các công trình, dự án có thể giao. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ và đi đôi với xử lý nghiêm những cán bộ không thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Đừng thay đổi.

Bên cạnh việc tăng cường quản lý, phân bổ vốn đầu tư công, Chính phủ mong muốn tạo cơ hội để địa phương thông thoáng, thu hút thêm dòng vốn đầu tư từ khu vực kinh tế ngoài ngân sách đến với doanh nghiệp. Tăng trưởng chung của nền kinh tế. Thực hiện chỉ đạo này, tỉnh Bạc Liêu đang tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước khởi công nhiều công trình, dự án, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế năm 2020.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, đến tháng 10/2020 đạt 80% kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công của tỉnh và đến tháng 11/2020 đạt 90% theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy, các ngành, lĩnh vực cần chặt chẽ, khẩn trương hơn để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ld