15 Biên bản là gì? Những điều cơ bản nhất về biên bản hiện nay | Educationuk-vietnam.org mới nhất

Đang đọc: Biên bản là gì? Những điều cơ bản nhất về biên bản hiện nay | Educationuk-vietnam.org in Educationuk-vietnam

Công việc pháp lý – Pháp lý

1. Bản ghi là gì? Tổng quan về phút

1.1. Tổng quan về phút

Bảng điểm là gì? Tổng quan về phút

Biên bản là một loại biên bản thường thấy trong các cuộc họp hoặc sự kiện nhiều bên (2 bên trở lên). Hồ sơ là bản tóm tắt thông tin được tạo, nhận và lưu giữ làm bằng chứng và thông tin của một tổ chức, doanh nghiệp, công ty, CORPORATE, jSC, Doanh nghiệp hoặc những người, theo đuổi một nghĩa vụ pháp lý hoặc trong một giao dịch kinh doanh. Mặc dù hữu ích trong việc nhấn mạnh chất lượng bằng chứng đáng kể của hồ sơ. Thông tin được ghi lại được tạo ra hoặc thu được khi bắt đầu, thực hiện hoặc chấm dứt hoạt động của tổ chức hoặc cá nhân và bao gồm đủ nội dung, bối cảnh và cấu trúc để cung cấp bằng chứng về hoạt động đó.

Ba thuộc tính quan trọng vốn có trong tất cả các bản ghi là:

  • Nội dung (ví dụ: thông tin hoặc dữ liệu)
  • Bối cảnh (nghĩa là phải có khả năng xác định xem nó liên quan như thế nào với dữ liệu khác và tổ chức đã tạo ra nó)
  • Cấu trúc (tức là phải có logic vốn có trong cách chứa thông tin – và siêu dữ liệu có khả năng xác định ngữ cảnh của nó – được bố trí và cuối cùng có thể hiểu được đối với mắt người).

1.2. Các tính năng quan trọng của phút

Các tính năng quan trọng của phút
Các tính năng quan trọng của phút

Kết quả của việc đối sánh các thuộc tính này sẽ là việc tạo ra các bản ghi với các phẩm chất sau:

Tính xác thực: Phải có khả năng xác định và có thể chứng minh quá trình tạo hồ sơ và người tạo được ủy quyền của nó là ai

Điền vào: Nhật ký phải có tất cả các nội dung cần thiết để làm bằng chứng cho giao dịch mà nó đang ghi lại. Điều này không có nghĩa là một bản ghi phải chứa mọi thứ liên quan đến nó; nó đơn giản được thực hiện theo cách riêng của nó

Độ tin cậy: Điều quan trọng là nội dung của dữ liệu có thể được dựa vào như một bản trình bày chính xác về giao dịch mà nó đang ghi lại.

Dài hạn: Khi một bản ghi được khai báo, nội dung của nó sẽ không bị thay đổi hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào. Bằng cách này, giá trị bằng chứng của nó được bảo toàn (đảm bảo rằng nội dung của một bản ghi vẫn chính xác như lúc được tạo ra).

Cuối cùng, cần lưu ý rằng tất cả các thuộc tính và phẩm chất trên đều có thể áp dụng bất kể định dạng của bản ghi, cho dù đó là một mẩu giấy, email, ảnh chụp hay cơ sở dữ liệu. Ghi lại một kỳ phiếu cung cấp bằng chứng về sự tham gia của các bên tham gia vào bất kỳ giao dịch hoặc quy trình nhất định nào và cho thấy rằng họ có thẩm quyền thích hợp để làm như vậy. Nó cũng phải đảm bảo về độ tin cậy của nội dung vị trí làm việc và các quyền đã biết của người sáng tạo.

>> Xem thêm: Cách viết báo cáo lỗi

Công việc Kế toán – Kiểm toán

2. Cách lập biên bản

2.1. Bố cục và các bước tạo biên bản

Bố cục và các bước tạo biên bản
Bố cục và các bước tạo biên bản

Một văn bản sẽ có cách trình bày khác nhau về nội dung, nhưng về hình thức, chúng đều có chung bố cục cơ bản như sau:

Đầu tiên giống như bất kỳ loại nào văn bản hành chính hoặc văn bản quy phạm pháp luật phải có tiêu đề và phương châm Nước ở trên, đầu tiên được viết rõ ràng, ngay ngắn bằng chữ in hoa. Phần này giống như một nghi thức để xác nhận mức độ giá trị pháp lý của nó thuộc về quốc gia nào. Tiếp theo là tên của bản ghi. Có nhiều loại biên bản như biên bản tường thuật và biên bản, Ví dụ về biên bản cuộc họp xử lý kỷ luật buộc thôi việc, mẫu biên bản thuyết minh, mẫu thỏa thuận lương,… tương ứng với đó sẽ có các tên biên bản khác nhau nên bạn cần tìm tên loại biên bản mà mình sử dụng để viết cho chính xác. Trong phần chính của phần trình bày biên bản, người lập biên bản sẽ trình bày nội dung sự việc. Cần ghi chú rõ ràng: thời gian lập biên bản, địa điểm, đối tượng tham gia và diễn biến từ khi bắt đầu đến khi kết thúc sự việc. Trong phần chính này, tất cả các yếu tố phải càng chi tiết và cụ thể càng tốt. Việc tránh những điều chung chung sẽ làm giảm độ tin cậy của một báo cáo và đôi khi thậm chí làm mất hiệu lực của nó. Sau đó, kết thúc sẽ là xác nhận là chữ ký chính thức, dấu nháy đơn của những người tham gia, chủ tọa và thư ký (biên bản). Ngoài ra, cần ghi rõ thời điểm kết thúc cuộc họp hoặc thời điểm ký biên bản xác nhận, không nên bỏ sót.

2.2. Tiêu chí cho một bản ghi chính xác

Một bản ghi chính xác phải dựa trên bốn điều kiện chính sau đây. Bốn điều kiện này phải được đáp ứng đồng thời và không thể thiếu một trong bốn điều kiện. Các điều kiện đó là: tính chính xác, tính cụ thể, tính trung thực, độ tin cậy. Bốn điều kiện này được phản ánh trong hầu hết các yếu tố có trong báo cáo. Các số liệu, diễn biến ghi trong biên bản phải chính xác, cụ thể. Để làm được điều này, người đăng ký phải trung thực khi đăng ký và khai báo. Cùng với đó, biên bản đôi khi có giá trị pháp lý nên phải có tính xác thực và độ tin cậy cao thông qua quy trình và các bước thực hiện nghiêm ngặt, cũng như tuân thủ các quy định cụ thể trong thời gian lập biên bản. Sự trung thực này cũng cần có ở những người có trách nhiệm ký vào biên bản. Vì lẽ ra họ phải là người đọc lại nội dung ghi trên đó, nếu đúng thì mới được phép ký.

Tiêu chí cho một bản ghi chính xác
Tiêu chí cho một bản ghi chính xác
Công việc công chức – Viên chức

3. Tầm quan trọng của việc tạo ra một hồ sơ hành chính tốt

3.1. Lợi ích của một hồ sơ hành chính tốt

Mọi thứ trong đó đều có thể được chấp nhận như là bằng chứng tại tòa án mà bạn dự kiến ​​sẽ xuất hiện. Một hồ sơ hành chính tốt thể hiện thiện chí từ phía bạn và tôn trọng pháp luật. Nó thể hiện kiến ​​thức của bạn về luật pháp và những giới hạn mà nó đặt ra đối với cả hành vi của bạn và của abcxyz. Không chỉ vậy, nó còn hiển nhiên để có thể dễ dàng thừa nhận nó là bằng chứng tại bất kỳ tòa án nào mà không cần đến lời khai cá nhân của tác giả hoặc nhân chứng. Một hồ sơ hành chính tốt sẽ có đầy đủ thông tin để làm mất uy tín và làm mất uy tín của các đối thủ abcxyz của bạn. Nó hấp dẫn và thú vị đến mức giám khảo hay ban giám khảo không thể cưỡng lại được.

Hồ sơ hành chính dự đoán khả năng xảy ra bất kỳ hình thức cố ý chống lại các nghĩa vụ pháp lý đã được công nhận. Lý do là tất cả các tội phạm về thuế đều có “ý chí” là điều kiện tiên quyết. Nó được tổ chức theo cách mà thông tin quan trọng đối với đối thủ cạnh tranh của bạn không thể tách rời khỏi thông tin giúp đối thủ của bạn mà không làm mất hiệu lực của cả hai. Điều này sẽ ngăn đối thủ của bạn giữ lại bằng chứng có thể buộc abcxyz từ bỏ bồi thẩm đoàn và cũng làm tăng khả năng nếu họ làm vậy, họ sẽ phạm tội giả mạo bồi thẩm đoàn. Và cũng được tạo ra bởi một người trung lập và không có lợi ích cá nhân về kết quả của thủ tục.

>> Xem thêm: Đánh giá quá trình làm việc

3.2. Mẹo để có một hồ sơ có thể được sử dụng làm bằng chứng trước tòa

Mẹo để có một hồ sơ có thể được sử dụng làm bằng chứng trước tòa
Mẹo để có một hồ sơ có thể được sử dụng làm bằng chứng trước tòa

Dưới đây là một số cách đơn giản hơn để đảm bảo rằng bằng chứng bạn thu thập có thể được chấp nhận làm bằng chứng trước tòa án:

Mọi thử nghiệm đều cần một chuỗi hành trình. Điều này có nghĩa là bạn cần phải biết ai là người có nguồn gốc bằng chứng ngay từ đầu và tất cả các bằng chứng đã được thực hiện trước khi bạn nhận được nó.

Mọi thứ bạn nắm giữ phải luôn nằm trong tầm kiểm soát tích cực của bạn để đảm bảo nó không bị can thiệp hoặc làm hỏng bởi bất kỳ ai có xung đột lợi ích. Điều này bao gồm khóa bằng chứng và / hoặc mã hóa bằng chứng để không thể thay đổi bằng phương pháp điện tử bởi bất kỳ ai khác ngoài chủ sở hữu.

Bằng chứng cần tránh các giả định và diễn giải và chủ yếu tiết lộ các sự kiện có thể kiểm chứng một cách khách quan về đối tượng.

Bằng chứng phải đến từ những người có kiến ​​thức cá nhân, trực tiếp về các sự kiện hoặc tuyên bố được đề cập. Nên tránh sử dụng tin đồn vì giá trị của nó làm bằng chứng ít hơn giá trị của những người có kiến ​​thức trực tiếp.

Bất cứ thứ gì bạn sản xuất được thêm vào tệp của mình đều có giá trị lớn nhất khi nó được xác thực theo hình phạt khai man bởi người tạo ra nó và nếu danh tính của người đó được công chứng.

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về hồ sơ là gì. Biết những điều này là một công cụ tốt trong cuộc sống. Vì biên bản có thể hiển thị ở bất kỳ đâu, bất kỳ lĩnh vực nào. Đặc biệt là khi bạn đi làm. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của hồ sơ và chúng tôi hiểu công việc và nguyện vọng nghề nghiệp của bạn. Hãy truy cập website timviec365.vn để có thể tìm kiếm cho mình cơ hội việc làm tốt nhất nhé!

>>> Bạn đọc có thể quan tâm tìm hiểu thêm: Các mẫu chi tiết giao hàng Nó được sử dụng để cung cấp các công việc và tài sản được cập nhật mới nhất.

Tìm một công việc nhanh chóng

(function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s)[0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);} (tài liệu , “script”, “facebook-jssdk”));Chia sẻ trong VK ‘); $ (‘# js_share’). append (“”); $ (‘# box-social’). addClass (‘share’);}}); $ (” # see_more “). click (function () {if ($ (this) .attr (‘data- ) id ‘)! = “”) {$ .get (‘ ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 7691 & cateid = 223 & begin = ‘+ $ (this) .attr (‘ data-id ‘), function (data) {$ (‘. see_more_blog’). append (data); var x = parseInt ($ (“# see_more”). attr (‘data-id’)) + 1; $ (“# see_more”). attr (” data -id “, x);});}}); $ (“. show_cm “). click (function () {$ (this) .hide (); $ (” hidden_cm “). show (); $ (“.ct_cm”). removeClass (“hiden_dtblog”);}); $ (“. hiden_cm”). click (function () {$ (this) .hide (); $ (‘. show_cm’). show ( ); $ (“. ct_cm”). addClass (“hidden_dtblog”);}); $ (“. show_cd”). click (function () {$ (this) .hide (); $ (“. hidden_cd”) .show (); $ (“. chude”). removeClass (“hiden_dtblog”);}); $ (“. hiden_cd”). click (function () {$ (this) .hide (); $ (‘. show_cd ‘). show (); $ (“. chude”). addClass (“hidden_dtblog”);});

READ  Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm Sinh học lớp 12 theo từng chương (có đáp án) | Educationuk-vietnam.org

Xem thêm:

  • [Review Sách] “Mặt Dày Tâm Đen”: Bí Kíp Khai Phá Tiềm Năng Trong Con Người Bạn | Educationuk-vietnam.org
  • Lý thuyết Sinh học 11 Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) | Educationuk-vietnam.org
  • Giải Toán 8 Bài 12: Hình vuông | Educationuk-vietnam.org
  • Cách viết CV xin việc cho sinh viên mới ra trường | Educationuk-vietnam.org
  • Mẫu Giấy Chứng Sinh Mới Nhất theo Thông Tư số 56 Bộ Y Tế | Educationuk-vietnam.org