151 Đảm bảo các hoạt động vận chuyển hàng hóa thông suốt mới nhất

Thời gian qua, Bạc Liêu chưa ban hành các văn bản trái quy định, gây khó khăn trong hoạt động vận tải hàng hóa. Tỉnh vẫn đảm bảo vận chuyển hàng hóa thông suốt, nhất là các mặt hàng thiết yếu, hàng nông sản, hàng phục vụ sản xuất…

Trên đây là xác nhận của UBND tỉnh Bạc Liêu tại báo cáo tình hình thực hiện ý kiến ​​của Bộ Giao thông vận tải về việc lồng ghép triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải . Rà soát, hủy bỏ các văn bản do địa phương ban hành có nội dung phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt.

Sau khi rà soát, UBND tỉnh cho biết đến nay Bạc Liêu đã thực hiện đúng, đầy đủ các ý kiến ​​chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ – Công văn 1015 ngày 25/7/2021 của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Công văn 1015 ngày 25/7/2021. Trên 5187. Ngày 29/7/2021, về việc tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa, cũng như văn bản của Bộ Giao thông vận tải, văn bản của Bộ Y tế về việc vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh dịch Covid-19.

Lực lượng đặc nhiệm kiểm tra xe tải qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ South Howe River. Ảnh: Thiệp

Ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thủ tục kiểm tra tại các chốt kiểm tra vận chuyển hàng hóa, tỉnh đã bố trí các điểm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, các điểm lưu trú tập trung cho hành khách. Lái xe nếu có nhu cầu thì ưu tiên lái xe tiêm phòng (theo chỉ tiêu được phân bổ).

Đối với quy định cấp phép đi đường, cấp phép đi lại cho người dân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở đủ điều kiện hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng các tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 (theo tinh thần Chỉ thị 1063/CĐ-TTg ngày 31/7 của Thủ tướng Chính phủ và 1081/CĐ-TTg ngày 17/8) Do đó, quy định này không liên quan và không ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa.

Về yêu cầu lập phương án vận tải hàng hóa áp dụng đối với các phương tiện vận tải nhỏ lẻ hoạt động trong tỉnh không đăng ký cấp thẻ nhận diện “Luồng Xanh” thì “Đơn vị vận tải (chủ phương tiện) lập phương án vận tải hàng hóa theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (31 Công văn 3433 ngày 5/5/2021) và xuất trình tại chốt kiểm tra để quan sát, hậu kiểm.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng cho rằng, trong quá trình triển khai thực hiện có thể gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định. Tỉnh đã nắm lại, đồng thời chỉ đạo tiến hành tháo gỡ. UBND tỉnh mong Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện các giải pháp của tỉnh trong thời gian qua để kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả sự lây lan, chủ động phòng ngừa và ứng phó với các dịch bệnh quan trọng trên địa bàn, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân. người dân Bảo vệ tối ưu sức khỏe và tính mạng của con người nhưng vẫn đảm bảo sự thuận tiện trong việc sử dụng, vận chuyển và phân phối sản phẩm.

đưa cho tôi