17 Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 3 – Đề 22 mới nhất

Câu 3/ (2 điểm) Tìm X:

 a) X : 5 = 123 b) 8 x X = 184

Câu 4/ (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

 a) 16 x 3 x 2 = . b) 81 : 9 x 7 = .

Câu 5/ (2 điểm) Bao thứ Nhất đựng 56 kg gạo, bao thứ Hai đựng được gấp 7 lần bao thứ Nhất. Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu kilôgam gạo?

Bài làm

Câu 6/ (1điểm) Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông?

 

3 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 3 – Đề 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 3 Môn : Toán Thời gian 40 phút (Không kể thời gian phát đề)Câu1/(2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:a) Kết quả của phép nhân 47 x 8 là:A. 367	B. 376	C. 476	D. 126b) Kết quả của phép chia 96 : 3 là:A. 23	B. 31	C. 32	D. 12c) Số cần điền vào chỗ trống để 6m8cm = ............cm là:A. 680	B. 608	C. 806	D. 860d) 35kg gấp 7kg số lần là:A. 6 lần	B. 5 lần	C. 7 lần	D. 8 lầnCầu 2/ (2 điểm) Đặt tính rồi tính:a) 234 + 175	b) 684 – 259...................................	.......................................................................	.......................................................................	.......................................................................	....................................c) 47 x 6	d) 578 : 3...................................	.......................................................................	.......................................................................	.......................................................................	........................................................................	........................................................................	.....................................Câu 3/ (2 điểm) Tìm X:	a) 	X : 5 = 123	b)	8 x X = 184	..............................................	..................................................	..............................................	..................................................	..............................................	..................................................	..............................................	..................................................Câu 4/ (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức:	a) 16 x 3 x 2 	= ....................	b) 81 : 9 x 7 	= .........................	= ....................	= .........................Câu 5/ (2 điểm) Bao thứ Nhất đựng 56 kg gạo, bao thứ Hai đựng được gấp 7 lần bao thứ Nhất. Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu kilôgam gạo?Bài làm	.........................................................................................................................................	.........................................................................................................................................	..................................................................................................................................................................................................................................................................................	..................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 6/ (1điểm)  Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông?	................................................................................	...............................................................................	...............................................................................

File đính kèm:

  • de_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_3_de_22.docx