17 Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 3 – Đề 23 mới nhất

Phần I: (3đ)

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 812; 799; 809; 789 là.

 A. 812 C. 799

 B. 809 D. 789

Câu 2: Số lớn là 42, số bé là 6. Vậy số lớn gấp số bé số lần là:

 A. 24 lần C. 8 lần

 B. 7 lần D. 6 lần

Câu 3: Số bé nhất trong các số 145; 120; 99; 110 là.

 A. 145 C. 120

 B. 99 D. 110

Câu 4: Trong phép chia có số chia là 6, số dư lớn nhất là:

 A. 7 C.6

 B. 5 D. 4

 

2 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 3 – Đề 23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI 
MÔN TOÁN LỚP 3
	 Thời gian: 40’ (không kể phát đề)
Phần I: (3đ)
Câu 1: Số lớn nhất trong các số 812; 799; 809; 789 là.........
	A. 812 	C. 799
	B. 809 	D. 789
Câu 2: Số lớn là 42, số bé là 6. Vậy số lớn gấp số bé số lần là:
	A. 24 lần 	C. 8 lần
	B. 7 lần 	D. 6 lần
Câu 3: Số bé nhất trong các số 145; 120; 99; 110 là........
	A. 145 	C. 120
	B. 99 	D. 110
Câu 4: Trong phép chia có số chia là 6, số dư lớn nhất là:
	A. 7 	C.6
	B. 5 	D. 4
Câu 5: Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:
27; 36; 45; .........; ...........; .............
Câu 6: 1 giờ có 60 phút thì 1/2 giờ có ........... phút
Số thích hợp để điền vào chỗ trống là:
	A. 20 	C. 30
	B. 25 	D. 40
Phần II: (7đ)
Câu 1: Tính nhẩm: (1đ)
	8 X 4 = ............ 	40 : 5 = ..............
	63 : 7 = ............ 	8 X 8 = ..............
Câu 2: Đặt tính rồi tính: (1đ)
	a) 170 X 5 	b) 396 : 3
	 .................. 	..................
	 ..................	..................
	 ..................	 ..................
Câu 3: Tính giá trị của biểu thức: (2đ)
	a) 927 - 10 X 2 b) 100 - (60 + 10)
	........................... .............................
	.......................... .............................
	..........................	...............................
Câu 4: (1đ) 
Một hồ nước hình vuông có cạnh 30m. Tính chu vi hồ nước đó ?
Giải:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Câu 5: (2đ)
Có 88 bạn được chia đều thành 2 đội, Mỗi đội xếp đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn ?
Giải:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

File đính kèm:

  • de_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_3_de_23.docx