17 Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 3 – Đề 6 mới nhất

Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (2 điểm )

1. Dấu phải điền vào ô trống ở phép so sánh sau đây 6m 4 cm  7 m là:

 A. > B.

2. 1 giờ – 20 phút =

 A. 40 phút B. 40 giờ C. 80 phút D. Không trừ được.

3. Phép tính nhân nào dưới đây có kết quả là 24 ?

 A. 6 x 9 B. 7 x 5 C. 6 x 4 D. 7 x 6

4. Phép tính chia nào dưới đây có kết quả là 7 ?

 A. 28 : 7 B. 48 : 6 C. 81 : 9 D. 56 : 8

 

3 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 3 – Đề 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI 
MÔN TOÁN LỚP 3
	 Thời gian: 40’ (không kể phát đề)
Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (2 điểm )
1. Dấu phải điền vào ô trống ở phép so sánh sau đây 6m 4 cm c 7 m là:
 A. > 	B. < C. = D. Không điền được dấu nào.
2. 1 giờ – 20 phút = 
 A. 40 phút 	B. 40 giờ C. 80 phút D. Không trừ được.
3. Phép tính nhân nào dưới đây có kết quả là 24 ?
 A. 6 x 9 	B. 7 x 5 C. 6 x 4 D. 7 x 6
4. Phép tính chia nào dưới đây có kết quả là 7 ?
 A. 28 : 7 	B. 48 : 6 C. 81 : 9 D. 56 : 8
Bài 2: Nối biểu thức ứng với giá trị đã cho? ( 2 điểm )
(100 + 11) x 6
375 – 10 x 3
201 + 39 : 3
100 + 11 x 6
666
452
345
166
214
Bài 3: Đặt tính rồi tính: ( 2 điểm )
26 x 7
213 x 4
246 : 6 
343 : 3
Bài 4: Viết vào ơ trống theo mẫu: (1 điểm )
Cạnh hình vuơng
7cm
21cm
35dm
Chu vi hình vuơng
7 x 4 = 28cm
Bài 5: ( 2 điểm ) 
 Một kho thóc có 180 bao thóc. Người ta đã bán hết số bao thóc trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bao thóc ? 
Tóm tắt 	Giải:
Bài 6: Đồng hồ hình bên chỉ mấy giờ ? (1 điểm )
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • de_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_3_de_6.docx