17 Đề thi học kì 1 môn Toán học Khối 2 mới nhất

A.Phần trắc nghiệm (4đ- mỗi câu 0,5đ)

Câu 1 100 – = 60 . Số cần điền vào ô trống:

A. 30 B. 40 C. 50

Câu 2. 56 là kết quả của phép tính:

A. 27 + 29 B. 88 – 22 C. 37 + 29

Câu 3. Trong các hình bên, hình chữ nhật là:

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

Câu 4 : (0.5đ) : 60 cm = .

 A. 6 cm B. 6 dm C. 10 cm D. 60 dm

Câu 5: (0,5đ) Kết quả của phép tính :

 

2 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 21/02/2022 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì 1 môn Toán học Khối 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì 1 – Toán 2
A.Phần trắc nghiệm (4đ- mỗi câu 0,5đ)
Câu 1 100 - = 60 . Số cần điền vào ô trống:
A. 30
B. 40
C. 50
Câu 2. 56 là kết quả của phép tính:
A. 27 + 29
B. 88 - 22
C. 37 + 29
Câu 3. Trong các hình bên, hình chữ nhật là:
A. Hình A
B. Hình B
C. Hình C
Hình A
Hình B
Hình C
Câu 4 : (0.5đ) : 60 cm = ..
 A. 6 cm	B. 6 dm	C. 10 cm	D. 60 dm 
Câu 5: (0,5đ) Kết quả của phép tính :
 43
 26
A. 27 B. 37 C. 17 D. 69
Câu 7: (0,5đ) Kết quả của phép tính 
+
 52
 39
A. 19 B. 91 C. 81 D. 18
B .Phần tự luận (6đ)
 Câu 1: (1 điểm) Điền số thích hợp vào mỗi vòng tròn
85
83
80
Câu 2 Tìm x: (1 điểm) 
 25 + x = 36 x + 34 = 85
Câu 3(2 điểm): Thùng thứ nhất đựng 35 lít dầu, thùng thứ hai đựng ít hơn thùng nhất 8 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu? 
Bµi gi¶i
.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
A
Câu 4 .(2 điểm) Nối 3 điểm th¼ng hàng và ghi tên ba điểm th¼ng hàng đó vào chỗ chấm sau đây:
 Ÿ Ÿ H ....................................................................................
B Ÿ
 Ÿ C 
D Ÿ
 ......................................................................................

File đính kèm:

  • de_thi_hoc_ki_1_mon_toan_hoc_khoi_2.docx