17 Đề thi học kì 1 môn Toán học Lớp 2 mới nhất

A. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

 Câu 1. Số liền trước số 99 là:

 A. 100 B. 90 C. 98 D. 97

 Câu 2. 9dm = .cm Số cần điền vào chỗ có dấu chấm là

 A. 900 B. 90 C. 9 D. 19

 Câu 3. Tuần này, thứ ba là ngày 20 tháng 12. Thứ ba tuần sau là ngày nào ?

 A. 26 B. 27 C. 28 D. 2

 Câu 4. . Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là :

 A. 99 B. 100 C. 98 D. 10

 Câu 5. Tháng 12 năm 2011 có bao nhiêu ngày ?

 A. 30 ngày B. 29 ngày C. 28 ngày D. 31 ngày

 Câu 6. Khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều là :

 A. 6 giờ B. 5 giờ C. 7 giờ D. 8 giờ

 

2 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 21/02/2022 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì 1 môn Toán học Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì 1 – Toán 2
A. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
 Câu 1. Số liền trước số 99 là: 	
 A. 100	 B. 90	 C. 98	D. 97
 Câu 2. 9dm = ........cm Số cần điền vào chỗ có dấu chấm là 
	A. 900	 B. 90	 C. 9	 D. 19
 Câu 3. Tuần này, thứ ba là ngày 20 tháng 12. Thứ ba tuần sau là ngày nào ?
 A. 26 	B. 27 C. 28 D. 2
 Câu 4. . Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là :	
 A. 99	 B. 100	C. 98	D. 10
 Câu 5. Tháng 12 năm 2011 có bao nhiêu ngày ?
	A. 30 ngày	B. 29 ngày	C. 28 ngày 	D. 31 ngày
 Câu 6. Khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều là :
 A. 6 giờ	 B. 5 giờ C. 7 giờ	 D. 8 giờ
 B. Phần tự luận:( 7 điểm )
 Bài 1:(2 điểm) Đặt tính rồi tính:
	 98 – 42 ; 100 – 54 ; 49 + 38 ; 56 + 34
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Bài 2:(1 điểm) Tính:
	 74 – 38 + 27 = .................. ; 100 – 25 – 15 =...................
 Bài 3 : ( 1 điểm)  Tìm y biết :
 y – 15 = 22 ; 61 – y = 25
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 Bài 4 : (1điểm) Điền vào chỗ có dấu chấm :
 67cm – 17cm =......................... ; 25dm + 36dm =...........................
 61kg + 28 kg =......................... ; 83kg – 26 kg =.............................
 Bài 5 : ( 1 điểm)
 Hải có 45 que tính. An có nhiều hơn Hải 19 que tính. Hỏi An có bao nhiêu que tính?
Bài giải :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Bài 6 : ( 1 điểm): Năm nay bà em 65 tuổi, vậy bà nhiều hơn bố em 25 tuổi. Hỏi bố em năm nay bao nhiêu tuổi ?
Bài giải :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

File đính kèm:

  • de_thi_hoc_ki_1_mon_toan_hoc_lop_2.docx