17 Đề thi học kì 1 môn Toán Khối Lớp 2 mới nhất

 Bài 6.(1điểm): Lớp 2A có 26 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A 6 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Bài 7 (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :

 a) Đồng hồ ở hình bên chỉ mấy giờ ?

 A. 12 giờ ; B. 6 giờ ; C. 5 giờ

 b) Ngày 12 là thứ sáu, tới ngày 14 sẽ là thứ mấy ?

 A. Thứ bảy ; B. Chủ nhật ; C. Thứ hai

 c) Số bị trừ và số trừ lần lượt là 64 và 28, hiệu bằng bao nhiêu ?

 A. 36 ; B. 46 ; C. 34

 d) Hiệu của 2 số bằng 52, số trừ là số lớn nhất có một chữ số. Số bị trừ bằng :

 A. 53 ; B. 43 ; C. 61

Bài 8 (1 điểm): Hình bên có :

 a) hình tam giác

 b) hình tứ giác

 

2 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 21/02/2022 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì 1 môn Toán Khối Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì 1 – Toán 2
Bài 1.(1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
 a) 78 ; 79 ; 80 ; ..........................................................................................; 85
 b) 76 ; 78 ; 80 ; ........................................................................................; 90
Bài 2.(1 điểm): Viết số liền trước, liền sau vào chỗ chấm cho thích hợp:
Số liền trước
Số đã cho 
Số liền sau
.........................
25
.............................
..............................
90
..............................
Bài 3.(1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a/ 9 + 7 = 17 b/ 13 - 8 = 6 
c/ 16 - 9 = 7 d/ 8 + 9 = 17
Bài 4.( 2 điểm): Đặt tính rồi tính :
31 + 15
53 - 28
36 + 26
100 - 36
Bài 5.(1 điểm): Tìm x:
	 89 – x = 36 	 x + 6 = 45 	
	..................	..................
	..................	..................	
 Bài 6.(1điểm): Lớp 2A có 26 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A 6 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?
Bµi gi¶i
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Bài 7 (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :	
 a) Đồng hồ ở hình bên chỉ mấy giờ ?
	A. 12 giờ	;	B. 6 giờ	;	C. 5 giờ
 b) Ngày 12 là thứ sáu, tới ngày 14 sẽ là thứ mấy ?
	A. Thứ bảy	;	B. Chủ nhật	;	C. Thứ hai
 c) Số bị trừ và số trừ lần lượt là 64 và 28, hiệu bằng bao nhiêu ?
	 A. 36	;	B. 46	;	C. 34
 d) Hiệu của 2 số bằng 52, số trừ là số lớn nhất có một chữ số. Số bị trừ bằng :	
 A. 53	;	B. 43	;	C. 61
Bài 8 (1 điểm): Hình bên có :
	a)  hình tam giác 
	b) hình tứ giác 

File đính kèm:

  • de_thi_hoc_ki_1_mon_toan_khoi_lop_2.docx