223 Môn Văn Lớp: 10 Nếu cảm nhận của em về 4 câu thơ đầu của bài trao duyên. mới nhất

câu trả lời ( )

    0

    2022-04-22T16:02:12+00:00 ngày 22 tháng 4 năm 2022 lúc 4:02 chiều
    câu trả lời

    4 dòng đầu trong bài thơ “Trao duyên” nói về niềm tin và sự thuyết phục của Thúy Vân đối với Thúy Qiu trước khi Qiu quyết định bán mình vào lầu xanh. Thật vậy, lý luận và hành động của Qiu đã cho thấy tâm trạng của Qiu. hCâu đầu tiên là lời cầu xin của Thúy Kiều với Kế Thúy Vân trước khi bán mình cứu cha và anh. Người đọc có thể thấy những lập luận thuyết phục và hành động tinh tế của Qiu. ‘Anh tin em, anh sẽ nhận lời’ là câu nói về tình yêu ở đầu bài thơ. Từ “Tín” là một từ độc đáo, gợi lên giọng điệu nặng nề, đau khổ, khó tả của Thúy Kiều. Khác với những từ như “cảm ơn, hy vọng”, từ “niềm tin” chỉ sự khó khăn, đau đớn trong lời nói của Thúy Quyên. Người đọc có thể thấy, cùng một nghĩa là hỏi, nhưng chữ tin lại phảng phất hơn sự hi vọng tha thiết của Thuỳ Vân, tin tưởng Thuý Vân biết điều mình muốn nói. Sau đó, từ “chịu đựng” đại diện cho sự ép buộc và ép buộc, vì vậy Van Qiu buộc phải chấp nhận những gì anh ta phải nói. Bài thơ “Ngồi lạy tôi rồi tôi thưa” thể hiện tình yêu thương trao gửi. “Chúa, thưa ngài” là hành động của cấp dưới đối với cấp trên, sự tôn trọng, yêu cầu, sự tôn trọng, cấp trên hoặc người mà anh ta nợ sự tôn trọng. Vì vậy, hành động của Qiu cho thấy sự khó khăn, nghiêm túc và tôn nghiêm của những gì anh sắp nói với Vân. Đồng thời, người đọc thấy được quá trình thuyết phục Vân cũng như sự thông minh, khôn khéo của Thu trong cách dùng từ của Nguyễn Du. Ở 2 câu thơ tiếp theo, Thu Kyew nói về tình yêu của mình với Kim và dùng những lời yêu thương rất đáng tin cậy. Câu tục ngữ: “Giữa đường gánh tình” và “Còn lại, keo lai” Bức tranh nói lên mối tình say đắm nhưng mong manh, éo le giữa Thuý Kiều và Kim Trọng. Tóm lại, bốn câu đầu của bài thơ là sự mở đầu cho hành động và lời nói yêu thương của Thu.