223 Môn Văn Lớp: 5 Câu 8. Em hãy viết tác dụng của dấu phẩy trong câu “Chúng tôi coi xe ở đây, chúng tôi được phép làm thế.” (1 điểm) ………………………………………………………………… mới nhất

Ngữ văn Điểm: 5 Câu 8. Nêu tác dụng của dấu phẩy trong câu “Chúng tôi kiểm tra xe ở đây, chúng tôi được phép làm như vậy.” (1 điểm) ……………………………………………………

câu hỏi

trả lời ( )

  0

  2022-04-22T11:32:44+00:00 ngày 22 tháng 4 năm 2022 lúc 11:32 sáng
  trả lời

  Câu 8:

  Dấu phẩy đó dùng để ngăn cách hai câu

  Câu 9:

  từ đồng nghĩa với phẳng là: thẳng

  Câu 10:

  Dùng để chỉ lời nói của nhân vật

 1. ngọcđiệp

  0

  2022-04-22T11:33:33+00:00 ngày 22 tháng 4 năm 2022 lúc 11:33 sáng
  trả lời

  Câu 8: Tách các vế trong câu ghép

  Câu 9: Mượt

  Câu 10: Trích lời nói trực tiếp của nhân vật

  tốt nhất làm ơn