223 Môn Văn Lớp: 5 Khổ thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? “Trời xanh đây là của chúng ta Núi rừng đây là của chúng ta Những cánh đồng thơm ngát Những ngả mới nhất

Thể loại văn học: 5 Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong khổ thơ sau? “Trời xanh là của ta, núi non là của ta, ruộng đồng thơm ngát, đồi núi cũng là của ta.

câu hỏi

câu trả lời ( )

  0

  2022-04-22T16:05:45+00:00 ngày 22 tháng 4 năm 2022 lúc 4:05 chiều
  câu trả lời

  sự lặp lại

  0

  2022-04-22T16:05:46+00:00 ngày 22 tháng 4 năm 2022 lúc 4:05 chiều
  câu trả lời

  Biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong đoạn văn trên là

  • Tin nhắn có cấu trúc: …đây là chúng tôi
  • Thông điệp: Nước

  Tác dụng: Thể hiện tình yêu đất nước nói chung, con người Việt Nam nói riêng của tác giả