239 Đến năm 2025, cả nước có khoảng 134.000 tổ hợp tác mới nhất

hình minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 phê duyệt Kế hoạch tăng trưởng kinh tế, tài chính và liên doanh, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Khả năng chịu lực của cung điện Kinh tế liên kết, hợp tác xã

Mục tiêu của Kế hoạch là góp phần phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năng động, hiệu quả, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội; Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của liên kết và hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân. Thu hút đại bộ phận nông dân tham gia hợp tác xã và tổ chức thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc gia nhập hợp tác xã. Tăng cường các chương trình hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Đầu tư và biến đổi khí hậu.

Bạn đang đọc: Đến năm 2025, cả nước có khoảng 134.000 tổ hợp tác

Chẳng hạn, đến năm 2025, cả nước có 134.000 tổ hợp tác với 1,8 triệu thành viên, 35.000 hợp tác xã với 7,1 triệu thành viên, 210 liên hiệp hợp tác xã với 1.100 hợp tác xã thành viên.
Số HTX hoạt động giải trí khá, tốt chiếm hơn 60% tổng số HTX. ít nhất 24% cán bộ quản trị hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Hãy chắc chắn để đối phó với các hợp tác xã đã đóng cửa

Tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp để đến năm 2025 trên cả nước có trên 3.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; Áp dụng truy xuất nguồn gốc cho nông sản.

Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã theo chuỗi giá trị, phấn đấu khoảng 35% số hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Xem thêm: Thời Hạn Nộp Báo Cáo Tài Chính 2019 Và Báo Cáo Thuế 2020 – Dịch Vụ Kế Toán Thuế Chuyên Nghiệp

Quản lý triệt để tình hình các HTX ngừng hoạt động vui chơi giải trí và sắp xếp lại các HTX chưa chuyển đổi theo quy định của Luật HTX 2012.

phát triển, xây dựng Kinh tế tập thể, hợp tác xã với nhiều hình thức đa dạng

Theo xu hướng, kinh tế tài chính tập thể, hợp tác xã phát triển dưới nhiều hình thức, ưu tiên thiết kế, xây dựng quy mô gắn với chuỗi giá trị; Tăng cường liên kết, hợp tác với các thành phần kinh tế, tài chính khác; Khuyến khích phát triển mới các công ty thực hiện các hoạt động kinh tế tài chính liên kết phong phú về quy mô và các hoạt động vui chơi giải trí; Hỗ trợ phát triển các HTX có hoạt động vui chơi giải trí hiệu quả cao, trở thành mô hình để nhân rộng và thu hút người dân, các tổ chức thực hiện, tham gia doanh nghiệp hoặc liên kết với HTX; Không ngừng hoàn thiện việc thực hiện thể chế, thiết kế và xây dựng môi trường tự nhiên cho các hoạt động vui chơi giải trí, sản xuất, kinh doanh, thương mại lành mạnh và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.
Phát triển quy mô hợp tác xã nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn mẫu và dịch vụ nông nghiệp gắn với sản phẩm chủ lực của Chương trình Nhà nước, tỉnh, xã một hàng hóa (OCOP).

Củng cố, mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động của các HTX hiện có trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng chương trình phát triển công nghiệp, chương trình phát triển thương mại, chương trình phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ, phát triển công nghiệp, mô hình hợp tác xã xóa đói, giảm nghèo trên từng địa bàn; Xây dựng các HTX dịch vụ công nghiệp tại các làng nghề gắn với du lịch cộng đồng, trong các cụm công nghiệp, tạo cơ sở hình thành và phát triển các làng nghề mới, hỗ trợ các HTX hiện đại.

Xem thêm: Lịch Nộp Thuế Tháng 4/2021: Báo Cáo Thuế Và Loại Thuế Phải Nộp

Nghiên cứu, từng bước thiết kế, xây dựng một số Liên hiệp Hợp tác xã công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp với nhiều làng nghề, cụm công nghiệp.
Trong ngành thương mại – dịch vụ, việc mở rộng quy mô và phát triển mạnh các HTX dịch vụ vận tải đường bộ, đi đôi với chuyển dịch theo hướng văn minh du lịch đã tạo ra nhu cầu thị trường. Tạo dựng mô hình HTX thương mại trở thành cầu nối đáp ứng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của HTX và thành viên với mạng lưới siêu thị, nhà hàng, trung tâm phân phối; Phát triển hợp tác xã theo hướng kinh doanh thương mại tổng hợp (mua bán hàng hóa, dịch vụ thỏa đáng)…

Vũ Phương Ni

Nguồn: https://laodongdongnai.vn
Danh mục: Kinh doanh