27 Đoạn trích: “Kiều ở lầu Ngưng Bích” (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du) mới nhất

Đoạn trích: “Kiều ở lầu Ngưng Bích” (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du)

Hướng dẫn

Đoạn trích: “Kiều ở lầu Ngưng Bích” (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du)

“Trước lầu Ngưng Bích khoá xuân

Vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung

Bốn bề bát ngát xa trông

Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia

Bẽ bàng mây sớm đèn khuya

Nửa tình, nủa cảnh, như chia tấm lòng

Tưởng người dưới nguyệt chén đồng

Tin sương luống những rày trông mai chờ

Bên trời góc bể bờ vơ

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai?

Xót người tựa cửa hôm mai

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?

Sân Lai cách mấy nắng mưa?

Có khi gốc tử đã vừa người ôm

Buồn trông cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?

Buồn trông ngọn nước mới sa

Hoa trôi man mác biết là về đâu?

Buồn trông nội cỏ dầu dầu

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh

Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi”

  • Cảm nhận 8 câu thơ cuối trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”
  • Phân tích đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
  • Phân tích bút pháp tả cảnh ngụ tình trong 8 câu cuối “Kiều ở lầu Ngưng Bích”
  • Phân tích tài năng miêu tả tâm lí bậc thầy của Nguyễn Du qua đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”
  • Cảm nhận tâm trạng bế tắt tuyệt vọng của Thúy Kiều qua 8 câu thơ cuối đoạn “Kiều ở lầu Ngưng Bích”
  • Ôn tập luyện thi văn bản: “Kiều ở lầu Ngưng Bích” (trích truyện Kiều của Nguyễn Du) – Luyện thi tuyển sinh 10

Xem thêm:  Đề bài: Đọc – hiểu về chủ đề biết làm chủ bản thân

Theo Taplamvan.edu.vn