31 Giải Toán lớp 2 bài Bảng chia 3 mới nhất

Giải Toán lớp 2 bài Bảng chia 3

Bài 1: Tính nhẩm:

 6: 3 =                                3: 3 =                                  15: 3 =

 9: 3 =                              12: 3 =                                  30: 3 =

18: 3 =                             21: 3 =                                   24: 3 =

                                                                                          27: 3 =

Bài 2: Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi lớp có mấy học sinh?

Bài 3: Số?

giai toan lop 2 bai bang chia 3 - Giải Toán lớp 2 bài Bảng chia 3

Bài giải:

Bài 1:

6: 3 = 2                            3: 3 = 1                              15: 3 = 5

9: 3 = 3                           12: 3 = 4                             30: 3 = 10

18: 3 = 6                         21: 3 = 7                             24: 3 = 8

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

                                                                                       27: 3 = 9

Bài 2:

Số học sinh trong mỗi tổ là:

24: 3 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Bài 3:

Điền số vào các ô trống lần lượt từ trái sang phải là: 4, 7, 9, 10, 1, 5, 8, 6.