31 Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2 mới nhất

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2

Bài 1: Tính (theo mẫu):

Mẫu: 3 x 4: 2 = 12: 2 = 6

a) 5 x 6: 3 = 

b) 6: 3  x 5 =

c) 2 x 2 x 2 =

Bài 2: Tìm X

a) X + 2 = 6

X x 2 = 6

b) 3 + X = 15

3 x X = 15

Bài 3: Hình nào đã được tô màu:

({1 over 2}) số ô vuông?

({1 over 3}) số ô vuông?

({1 over 4}) số ô vuông?

({1 over 5}) số ô vuông?

giai toan lop 2 bai luyen tap chung trang 124 sgk toan lop 2 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2

Bài 4: Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật 

giai toan lop 2 bai luyen tap chung trang 124 sgk toan lop 2 1 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2

Bài giải:

Bài 1:

a) 5 x 6: 3 = 30:3 = 10

b) 6: 3  x 5 = 2 x 5 = 10

c) 2 x 2 x 2 = 4 x 2 = 8

Bài 2:

a) X + 2 = 6

         X = 6 -2 

         X = 4

X x 2 = 6

     X = 6: 2 

     X = 3

b) 3 + X = 15

         X = 15: 3 

         X = 5

3 x X = 15

     X = 15: 3

     X = 5

Bài 3:

Hình C đã được tô màu ({1 over 2}) số ô vuông.

Hình A đã được tô màu ({1 over 3}) số ô vuông.

Hình D đã được tô màu ({1 over 4}) số ô vuông.

Hình B đã được tô màu ({1 over 5}) số ô vuông.

Bài 4:

Số con thỏ có tất cả là:

5 x 4 = 20 (con thỏ)

Đáp số: 20 con thỏ.

Bài 5: Ta có cách xếp như sau:

giai toan lop 2 bai luyen tap chung trang 124 sgk toan lop 2 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29