31 Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 2 mới nhất

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 2

Bài 1: Tính nhẩm:

8: 4 =                      12: 4 =             20: 4 =                      28: 4 =

36: 4 =                    24: 4 =             40: 4 =                      32: 4 =

Bài 2: Tính nhẩm:

4 x 3 =                 4 x 2 =                4 x 1 =                       4 x 4 =

12: 4 =                8: 4 =                4: 4 =                       16: 4 =

12: 3 =                8: 2 =                4: 1 =

Bài 3: Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

Bài 4: Có 12 người khách cần sang sông, mỗi thuyền đều chở 4 người khách (không kể người lái thuyền). Hỏi cần mấy thuyền để chở hết số khách đó?

Bài 5: Hình nào đã khoanh vào 1/4 số con hươu:

giai toan lop 2 bai - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 2

Bài giải:

Bài 1:

8: 4 = 2                 12: 4 = 3           20: 4 = 5               28: 4 = 7

36: 4 = 8               24: 4 = 6           40: 4 = 10             32: 4 = 8

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học

Bài 2:

4 x 3 = 12              4 x 2 = 8              4 x 1 = 4              4 x 4 = 16

12: 4 = 3              8: 4 = 2               4: 4 = 1              16: 4 = 4

12: 3 = 4              8: 2 = 4               4: 1 = 4

Bài 3: 

Số học sinh mỗi tổ là:

40: 4 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học sinh.

Bài 4:

Số thuyền cần có là:

12: 4 = 3 (thuyền)

Đáp số: 3 thuyền.

Bài 5:

Ở hình a, có 1/4 số con hươu đã được khoanh vào.