31 Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 2 mới nhất

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 2

Bài 1: Số?

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 98 sgk toan lop 2 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 2

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 98 sgk toan lop 2 1 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 2

Bài 3: Mỗi can đựng 3l dầu. Hỏi 5 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 98 sgk toan lop 2 2 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 2

Bài 4: Mỗi túi có 3kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 98 sgk toan lop 2 3 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 2

Bài 5: Số?

a) 3; 6; 9 ;…;….

b)10 ; 12 ; 14;…;….

c) 21 ;24; 27;….;….

Bài giải:

Bài 1:

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 98 sgk toan lop 2 4 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 2

Bài 2:

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 98 sgk toan lop 2 5 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 2

Bài 3:

Số lít dầu đựng tròn 5 can là:

3 x 5 = 15 (l)

Đáp số: 15 l

Bài 4:

Số gạo có trong 8 túi là:

3 x 8 = 24 (kg)

Đáp số: 24 kg

Bài 5:

a) 3; 6; 9 ;12; 15

b)10 ; 12 ; 14; 16; 18

c) 21 ;24; 27;30;33

 

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 55 SGK Toán lớp 2