31 Giải Toán lớp 2 bài Một phần ba mới nhất

Giải Toán lớp 2 bài Một phần ba

Bài 1: Đã tô màu 1/3 hình nào? 

giai toan lop 2 bai mot phan ba - Giải Toán lớp 2 bài Một phần ba                    

Bài 2: Hình nào có 1/3 số ô vuông được tô màu?

giai toan lop 2 bai mot phan ba 1 - Giải Toán lớp 2 bài Một phần ba

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào 1/3 số con gà?

giai toan lop 2 bai mot phan ba 2 - Giải Toán lớp 2 bài Một phần ba

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu vào 1/3  hình A (hình vuông).

Đã tô màu vào 1/3 hình C (hình tam giác).

Đã tô màu vào 1/3 hình D (hình tròn).

Bài 2:

Hình A, hình B, hình C.

Bài 3:

Hình b.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Bảng chia 3