31 Giải Toán lớp 2 bài Một phần hai mới nhất

Giải Toán lớp 2 bài Một phần hai

Bài 1: Đã tô màu 1/2 hình nào?

giai toan lop 2 bai mot phan hai - Giải Toán lớp 2 bài Một phần hai

Bài 2: Hình nào có 1/2 số ô vuông được tô màu?

giai toan lop 2 bai mot phan hai 1 - Giải Toán lớp 2 bài Một phần hai

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào 1/2 số con cá?

giai toan lop 2 bai mot phan hai 2 - Giải Toán lớp 2 bài Một phần hai

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu 1/2 hình A.

Đã tô màu 1/2 hình C.

Đã tô màu 1/2 hình D.

Bài 2: 

Hình A, hình C.

Bài 3:

Hình b.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)