31 Giải Toán lớp 2 bài Một phần năm mới nhất

Giải Toán lớp 2 bài Một phần năm

Bài 1: Đã tô màu 1/5 hình nào?

giai toan lop 2 bai mot phan nam - Giải Toán lớp 2 bài Một phần năm

Bài 2: Hình nào đã tô màu 1/5 hình vuông?

giai toan lop 2 bai mot phan nam 1 - Giải Toán lớp 2 bài Một phần năm

Bài 3: Hình nào đã khoanh 1/5 số con vịt?

giai toan lop 2 bai mot phan nam 2 - Giải Toán lớp 2 bài Một phần năm

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu 1/5 của hình A, hình D.

Bài 2:

Hình A, hình C đã tô màu 1/5 số hình vuông.

Bài 3:

Hình a đã khoanh 1/5 số con vịt.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Tìm số trừ