31 Giải Toán lớp 2 bài Một phần tư mới nhất

Giải Toán lớp 2 bài Một phần tư

Bài 1: Đã tô màu 1/4 hình nào?

giai toan lop 2 bai mot phan tu - Giải Toán lớp 2 bài Một phần tư

Bài 2: Hình nào có 1/4 số ô vuông đã được tô màu?

giai toan lop 2 bai mot phan tu 1 - Giải Toán lớp 2 bài Một phần tư

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào 1/4 số con thỏ:

giai toan lop 2 bai mot phan tu 2 - Giải Toán lớp 2 bài Một phần tư

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu 1/4 hình A, hình B, hình C.

Bài 2:

Hình A, hình B, hình D có 1/4 số ô vuông đã được tô màu.

Bài 3:

Hình A đã khoanh tròn vào 1/4 số con thỏ.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Số hạng – Tổng