31 Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83 mới nhất

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

Bài 1. Tính nhẩm:

12 – 6 =                6 + 6 =                   17 – 9 =                   5 + 7 =

9 + 9 =                 13 – 5 =                  8 + 8 =                    13 – 8 =

14 – 7 =                8 + 7 =                   11 – 8 =                   2 + 9 = 

17 – 8 =                16 – 8 =                   4 + 7 =                   12 – 6 =

Bài giải

12 – 6 = 6                        6 + 6 = 12                       17 – 9 = 8                      

9 + 9 = 18                      13 – 5 = 8                          8 + 8 = 16                      

14 – 7 = 7                       8 + 7 = 15                        11 – 8 = 3                      

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 75 SGK Toán lớp 2

17 – 8 = 9                       16 – 8 = 8                           4 + 7 = 11                      

5 + 7 = 12

13 – 8 = 5

2 + 9 = 11

12 – 6 = 6

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 68 + 27;                         56 + 44;                             82 – 48

b) 90 – 32;                          71 – 25;                              100 – 7.

Bài giải

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru tiep theo trang 83 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

Bài 3. Số?

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru tiep theo trang 83 1 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

     17 – 9 =                                            15 – 6 = 

c) 16 – 9 =                                          d) 14 – 8 =

    16 – 6 – 3 =                                         14 – 4 – 4 =

Bài giải

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru tiep theo trang 83 2 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

Bài giải

        17 – 9 = 8                                             15 – 6 = 5

    c) 16 – 9 = 7                                         d) 14 – 8 = 6

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài 52 – 28

        16 – 6 – 3 = 7                                        14 – 4 – 4 = 6

Bài 4. Thùng lớn đựng được 60l nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22l nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài giải

Số lít nước thùng bé đựng được là:

60 – 22 – 38 (l)

Đáp số: 38 l nước

Bài 5. Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.

Bài giải

Chắng hạn: 3 + 0 = 3; 27 + 0 = 27.