33 Giải lý lớp 9 Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp mới nhất

Giải lý lớp 9 Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Bài C1 (trang 11 SGK Vật Lý 9):

Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1 (SGK), cho biết các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như thế nào.

Lời giải:

R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau.

Bài C2 (trang 11 SGK Vật Lý 9):

Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó:.

giai ly lop 9 bai 4 doan mach noi tiep - Giải lý lớp 9 Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Lời giải:

giai ly lop 9 bai 4 doan mach noi tiep 1 - Giải lý lớp 9 Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Bài C3 (trang 12 SGK Vật Lý 9):

Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương R của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp là R = R1 + R2.

Lời giải:

Ta có: UAB = U1+ U2 = I.R1 + I.R2 = I.R => I.(R1 + R2) = I.R

Chia hai vế cho I ta được R = R1 + R2

Bài C4 (trang 12 SGK Vật Lý 9):

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2 (SGK).

– Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?

– Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?

– Khi công tắc K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động không? Vì sao?

Lời giải:

– Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

– Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua chúng.

Xem thêm:  Giải lý lớp 9 Bài 16: Định luật Jun – Lenxo

– Khi công tắc K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua nó.

Bài C5 (trang 13 SGK Vật Lý 9):

Cho hai điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a (SGK) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó. Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch trên (hình4.3b SGK)thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Lời giải:

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtd = 20 + 20 = 2.20 = 400.

Điện trở tương đương mới của đoạn mạch là:

RAC = R12 + R3 = RAB + R3 = 2.20 + 20 = 600.