33 Giải lý lớp 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn mới nhất

Giải lý lớp 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Bài C1 (trang 25 SGK Vật Lý 9):

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có đặc điểm gì?

Lời giải:

Đo điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện nhưng làm bằng các vật liệu khác nhau để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn.

Bài C2 (trang 26 SGK Vật Lý 9):

Dựa vào bảng 1 (SGK) hãy tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài l = 1m và có tiết diện S = 1mm2.

Lời giải:

Bài C3 (trang 26 SGK Vật Lý 9):

Để xác định công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện s và làm bằng vật liệu có điện trở suất ρ, hãy tính các bước như bảng 2 (SGK).

Lời giải:

giai ly lop 9 bai 9 su phu thuoc cua dien tro vao vat lieu lam day dan - Giải lý lớp 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Bài C4 (trang 27 SGK Vật Lý 9):

Tính điện trở của đoạn dây đồng dài l = 4m có tiết diện tròn, đường kính d = 1 mm (lấy π = 3,14).

Lời giải:

giai ly lop 9 bai 9 su phu thuoc cua dien tro vao vat lieu lam day dan 1 - Giải lý lớp 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn  

Bài C5 (trang 27 SGK Vật Lý 9):

Từ bảng 1 (SGK) hãy tính:
– Điện trớ của sợi dây nhôm dài 2m và có tiết diện 1mm2.
– Điện trở của sợi dây nikêlin dài 8m, có tiết diện tròn và đường kính là 0,4mm (lấy π = 3,14).
– Điện trở của sợi dây đồng dài 400m và có tiết diện 2mm2.

Lời giải:

Xem thêm:  Giải lý lớp 9 Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

giai ly lop 9 bai 9 su phu thuoc cua dien tro vao vat lieu lam day dan 2 - Giải lý lớp 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Bài C6 (trang 27 SGK Vật Lý 9):

Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfam ở 20oC có điện trở 25Ω, có tiết diện tròn bán kính 0,01mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc này (lấy π = 3,14).

Lời giải:

giai ly lop 9 bai 9 su phu thuoc cua dien tro vao vat lieu lam day dan 3 - Giải lý lớp 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn