35 Giải Hóa lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ mới nhất

Giải Hóa lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 1:

Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng.

giai hoa lop 9 bai 35 cau tao phan tu hop chat huu co - Giải Hóa lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Lời giải:

giai hoa lop 9 bai 35 cau tao phan tu hop chat huu co 1 - Giải Hóa lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 2:

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công có công thức phân tử sau CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom có hóa trị I.

Lời giải:

giai hoa lop 9 bai 35 cau tao phan tu hop chat huu co 2 - Giải Hóa lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 3:

Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau: C3H6, C4H8, C5H10.

Lời giải:

giai hoa lop 9 bai 35 cau tao phan tu hop chat huu co 3 - Giải Hóa lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 4:

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

giai hoa lop 9 bai 35 cau tao phan tu hop chat huu co 4 - Giải Hóa lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Lời giải:

Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH.

Các công thức b), e) là công thức phân tử của ete: đimetyl ete.

Bài 5:

Phân tử hợp chất hữu cơ A, có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3g chất A thu được 5,4g H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30g.

Lời giải:

Theo đề bài A là chất hữu cơ nên trong phân tử A có chứa nguyên tố cacbon. Khi đốt cháy A thu được H2O, nên trong phân tử A phải có nguyên tố hidro. A chứa 2 nguyên tố nên công thức tử của A là CxHy.

nH2O = 5,4 /18 = 0,3 mol.

nA = 3 /30 = 0,1 mol.

Phương trình phản ứng đốt cháy A:

CxHy + (x + y/4) O2 → xCO2 + y/2 H2O.

1mol CxHy phản ứng tạo ra x mol CO2 và y/2 mol H2O.

Theo đề bài 0,1mol CxHy phản ứng tạo ra 0,3mol H2O.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

=> 0,1y/2 = 0,3 => y=6

Mặt khác: MA = 12x + y = 30

Thay y = 6 vào ta có x = 2. Vậy công thức của A là C2H6