37 Giải Sinh lớp 9 Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng mới nhất

Giải Sinh lớp 9 Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Bài 1 (trang 59 sgk Sinh học 9): Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin.

Lời giải:

Giữa ADN và gen, giữa gen và prôtêin có mối quan hệ với nhau: ADN là khuôn mẫu tổng hợp ARN, ARN là khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi axit amin cấu thành nên prôtêin của cơ thể. Prôtêin trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

Bài 2 (trang 59 sgk Sinh học 9): Nguyên tắc bỏ sung được biểu hiện trong mối quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thế nào?

giai sinh lop 9 bai 19 moi quan he giua gen va tinh trang - Giải Sinh lớp 9 Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

 

Lời giải:

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ:

– mARN là dạng trung gian trong mối quan hệ giữa gen và prôtêin: mARN cơ vai trò truyền đạt thông tin về cấu trúc của prôtêin sắp được tổn hợp từ nhân tế bào chất. nên trình tự các nuclêôtit trong ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN theo nguyên tắc bổ sung. A liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại, còn T liên kết với A. mARN sau khi được hình thành rời nhân ra tế bào chất để tổng hợp chuỗi axit amin, các loại nuclêôtit của mARN và tARN kết hợp với nhau trong chuỗi tương quan cứ 3 nuclêôtit ứng với một axit amin. Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung trong đó A liên kết với U, G liên kết với X.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Bài 3 (trang 59 sgk Sinh học 9): Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:

giai sinh lop 9 bai 19 moi quan he giua gen va tinh trang 1 - Giải Sinh lớp 9 Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Lời giải:

Bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ là trình tự các nuclêôtit trong gen quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN, qua đó quy định trình tự các axit amin cấu thành nên prôtêin. Prôtêin tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.