37 Giải Sinh lớp 9 Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể mới nhất

Giải Sinh lớp 9 Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 1 (trang 66 sgk Sinh học 9): Đột biến cấu trúc NST là gì? Hãy mô tả từng dạng đột biến cấu trúc NST.

Lời giải:

Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST. Có bốn dạng đột biến cấu trúc NST, đó là dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

– Mất đoạn: một đoạn nào đó của NSt bị mất đi so với dạng ban đầu, làm độ dài của NST giảm đi.

– Lặp đoạn: một hoặc nhiều đoạn của NST bị lặp lại so với dạng ban đầu, alfm độ dài của NST tăng lên.

– Đảo đoạn: Các đoạn nào đo của NST chuyển đổi vị trí cho nhau và xoay ngược 180o.

– Chuyển đoạn: chuyển một đoạn từ một NST này sang NST khác không tương đồng làm NST cho và nhận đoạn khác đi so với NST ban đầu.

Bài 2 (trang 66 sgk Sinh học 9): Những nguyên nhân nào gây ra đột biến cấu trúc NST?

Lời giải:

Những nguyên nhân chủ yếu gây ra biến đổi cấu trúc NST là các tác nhân vật lí và hoá học trong ngoại cảnh đã phá vỡ cấu truc hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng.

– Đột biến cấu trúc NST có thể xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 9 Bài 9: Nguyên phân

Bài 3 (trang 66 sgk Sinh học 9): Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người và sinh vật.

Lời giải:

Đột biến cấu trúc thường gây hại cho con người và sinh vật vì nó làm thay đổi số lượng và đảo lộn cách sắp xếp gen trên đó gây ra các rối loạn trao đổi chất hoặc bệnh NST