41 Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam mới nhất

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

(trang 96 sgk Địa Lí 8): – Em hãy tìm trên hình 26.1 một số khoáng sản lớn nêu trên?

Trả lời:

 Dựa vào chú giải để tìm sự phân bố một số khoáng sản lớn (than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, crom, đông, thiếc, bô xit).

(trang 98 sgk Địa Lí 8): – Em hãy tìm trên hình 26.1 các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1?

Trả lời:

 Dựa vào chú giải để tìm sự phân bố các mỏ chính ở nước ta được nên trong bảng 26.1.

Bài 1 (trang 86 sgk Địa Lí 8): Chứng minh rằng ở nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đã dạng?

Lời giải:

– Hiện nay đã khảo sát, thăm dò được khoảng 5000 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản khác nhau trong đó có nhiều loại đã và đang được khai thác.

– Một số khoáng sản có trữ lượng lớn là than, dầu khí apatit, đá vôi, sắt, crom, đồng thiếc, bô xit (quặng nhôm).

Bài 2 (trang 98 sgk Địa Lí 8): 2.

Lời giải:

– Quản lí lỏng lẻo, tự do khai thác bừa bãi (than, vàng, sắt, thiếc, đá quý…).

– Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải.

– Thăm dò đánh giá không chính xác về trữ lượng, hàm lượng, phân bố là cho khai thác gặp khó khăn và đầu tư lãng phí.

Xem thêm:  GIải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Á