43 Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII mới nhất

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

(trang 51 sgk Lịch Sử 7): – Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

  Triều đình nhà Lý suy yếu, xã hội rối loạn. Nhà Lý dựa vào thế lực của nhà Trần để tồn tại, đó chính là cơ hội để nhà Trần buộc Lý Chiêu Hoàng (vua cuối cùng của nhà Lý) phải nhường ngôi cho Trần Cảnh. Nhà Trần thành lập.

(trang 51 sgk Lịch Sử 7): – Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần.

Trả lời:

giai bai tap lich su 7 bai 13 phan 1 nuoc dai viet o the ki xiii - Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 1 (trang 52 sgk Lịch sử 7): Em hãy mô tả bộ máy quan lại thời Trần.

Lời giải:

– Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (mọi quyền hành tập trung vào tay vua):

  + Ở trung ương: đứng đầu là vua và Thái Thượng Hoàng, giúp ciệc cho vua có các quan văn, quan võ.

  + Ở địa phương:

– Đứng đầu lộ là chánh, phó an phủ sứ.

– Dưới lộ là phủ, đứng đầu là tri phủ.

– Dưới phủ là châu, huyện, đứng đầu là tri châu, tri huyện.

– Dưới châu, huyện là xã, gồm các quan xã.

– Đặt thêm một số cơ quan để trông coi việc nước như: Quốc sử viện, Thái y viện, Tôn nhân phủ.

Bài 2 (trang 52 sgk Lịch sử 7): Các đơn vị hành chính từ cấp lộ đến cấp xã ở thời Trần có gì thay đổi so với thời Lý?

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Lời giải:

 

Giống nhau Khác nhau

– Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (mọi quyền hành nằm trong tay vua).

– Giúp việc cho vua có các quan đại thần, quan văn, quan võ.

– Thời Trần:

+ Thực hiện chế độ Thái Thượng Hoàng.

+ Đặt thêm một số cơ quan như: Quốc sử viện, Thái y viện, Tôn nhân phủ.

+ Cả nước chia thành 12 lộ.

– Thời Lý không có các cơ quan đó.

Bài 3 (trang 52 sgk Lịch sử 7): Em hãy trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần.

Lời giải:

  – Thời Trần, Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là “Quốc triều hình luật”. Hình luật thời Trần cũng giống như thờ Lý nhưng được bổ sung thêm.

  – Pháp luật xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản, quy định cụ thể về việc mua bán ruộng đất.

  – Cơ quan quản lí và thực hiện pháp luật là Thẩm hình viện, vua Trần vẫn để chuông ở thềm điện Long Trì cho dân đến kêu oan khi cần.