43 Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) mới nhất

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

(trang 56 sgk Lịch Sử 7): – Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Trả lời:

  Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm chiếm đóng, thiết lập ách đô hộ của Mông Cổ với Đại Việt, dùng Đại Việt làm bàn đạp tấn công về phía Nam, thôn tính toàn bộ Trung Quốc.

(trang 57 sgk Lịch Sử 7): – Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bài?

Trả lời:

  – Quân Mông Cổ mạnh nhưng quân ta có ý chí kiên quyết, đoàn kết.

  – Quân ta thực hiện chính sách “vườn không nhà trống”, biết tận dụng thời cơ mở cuộc phản công nên cuộc kháng chiến giành thắng lợi.

Bài 1 (trang 57 sgk Lịch sử 7): Dựa vào lược đồ (SGK, trang 56), em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ.

Lời giải:

  – Tháng 1 – 1258, ba vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy, tiến vào xâm lược Đại Việt. Quân giặc theo đường sông Thao, tiến xuống Bạch Hạc (Phú Thọ) rồi tiến đến vùng Bình Lệ Nguyên (Vĩnh Phúc) thì bị chặn lại ở phòng tuyến do vua Trần Thái Tông chỉ huy.

  – Để bảo toàn lực lượng, nhà Trần chủ trương thực hiện “vườn không nhà trống”. Giặc vào kinh thành vắng lặng không một bóng người và không lương thực. Chúng đã điên cuồng tàn phá kinh thành. Thiếu lương thực lại bị quân dân ta chống trả, chưa đầy 1 tháng, lực lượng chúng hao mòn dần.

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX

  – Nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu. Ngày 29 -2- 1258, quân Mông Cổ thua trận phải rút chạy về nước. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất kết thúc thắng lợi.

Bài 2 (trang 57 sgk Lịch sử 7): Em hãy nêu những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất.

Lời giải:

  – Thái sư Trần Thủ Độ khảng khái trả lời vua Trần: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.

  – Vua Trần ra lệnh bắt giam sứ giả Mông Cổ vào ngục.

  – Khi được tin quân Nguyên chuẩn bị xâm lược,vua Trần ban lệnh cả nước sắm sửa vũ khí, các đội dân binh được thành lập, ngày đêm luyện tập quân sự….