43 Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần mới nhất

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

(trang 69 sgk Lịch Sử 7): – Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế nông nghiệp của Đại Việt sau chiến tranh.

Trả lời:

  – Kinh tế nông nghiệp của Đại Việt sau chiến tranh nhanh chóng được phục hồi nhờ các biện pháp khuyến nông như khai khẩn mở rộng diện tích trồng trọt, đắp đê chống lũ lụt….

  – Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh, trong lúc đó, ruộng đất cũng ngày càng tập trung vào tay các quý tộc, vương hầu, địa chủ.

(trang 70 sgk Lịch Sử 7): – Tình hình thủ công nghiệp thời Trần như thế nào?

Trả lời:

  – Sau chiến tranh, thủ công nghiệp do nhà nước trực tiếp quản lí và thủ công nghiệp trong nhân dân rất phát triển. Ngoài những nghề thủ công truyền thống như: nghề dệt vải, lụa, chế tạo vũ khí, làm đồ gốm, rèn sắt, nghề đúc đồng, làm giấy, nghề mộc, xây dựng… thời kì này thủ công nghiệp phát triển thêm một bước, nhiều ngành nghề mới xuất hiện như đóng thuyền, khai khoáng, gốm Bát Tràng,…

  – Một số thợ thủ công tụ họp lại, lập thành làng nghề. Một số người tới Thăng Long lập ra các phường nghề, chất lượng các mặt hàng thủ công ngày càng tốt hơn do trình độ kĩ thuật được nâng cao.

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn tập chương IV

(trang 70 sgk Lịch Sử 7): – Xã hội thời Trần có những tầng lớp nào?

Trả lời:

  – Vương hầu, quý tộc.

  – Địa chủ.

  – Nông dân.

  – Thợ thủ công, thương nhân.

  – Nông nô, nô tì.

Bài 1 (trang 70 sgk Lịch sử 7): Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần sau chiến tranh có gì mới?

Lời giải:

– Thủ công nghiệp:

  + Thủ công nghiệp do nhà nước trực tiếp quản lí rất phát triển và mở rộng nhiều ngành nghề: làm gốm tráng men, dệt vải, chế tạo vũ khí, đóng thuyền đi biển…

  + Thủ công nghiệp trong nhân dân rất phổ biến và phát triển, nổi bật là nghề làm đồ gốm, rèn sắt, đúc đồng, làm giấy và khắc bản in, nghề mộc và xây dựng, khai khoáng… Một số thợ thủ công tập hợp lại lập thành làng nghề, phường nghề.

– Thương nghiệp:

  Nhiều địa phương có chợ, buôn bán tấp nập, làm xuất hiện một số thương nhân thường tập trung ở các đô thị, thương cảng. Thăng Long là trung tâm kinh tế sầm uất của cả nước, có nhiều phường thủ công, chợ lớn. Việc buôn bán với thương nhân nước ngoài được đẩy mạnh qua cảng Vân Đồn.

Bài 2 (trang 70 sgk Lịch sử 7): Em hãy trình bày vài nét về tình hình xã hội thời Trần.

Lời giải:

  Sau chiến tranh chống Mông – Nguyên, xã hội ngày càng có sự phân hóa:

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

  – Vương hầu, quý tộc tích thêm nhiều ruộng đất, là tầng lớp có đặc quyền, đặc lợi.

  – Tầng lớp địa chủ có nhiều ruộng đất tư cho nong dân cày cấy để thu tô.

  – Nông dân cày cấy ruộng công ở các làng xã là tầng lớp đông đảo nhất, nông dân lĩnh canh đông hơn trước.

  – Tầng lớp thợ thủ công, thương nhân chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng ngày càng đông.

  – Nông nô, nô tì là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, họ bị lệ thuộc vào quý tộc.