43 Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX mới nhất

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 1 (trang 147 sgk Lịch sử 7): Hãy nêu một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX.

Lời giải:

 

Các lĩnh vực Tình hình phát triển. Các thành tựu
Giáo dục – thi cử

– Ra “Chiếu lập học”, mở trường công để con em nhân dân có điều kiện đi học, đưa chữ Nôm vào thi cử.

– Quốc Tử Giám đặt tại Huế. Chỉ lấy con em quan lại, thổ hào.

– Lập “Tứ dịch quán” dạy tiếng nước ngoài (Pháp, Xiêm).

Sử học

Địa lí

Y học

– Đại Việt sử kí tiền biên.

– Đại Nam thự lục, Đại Nam liệt truyện.

– Đại Việt thông sứ, Phủ biên tạp lục.

– Lịch triều hiến chương loại chí.

– Gia Định thành thông chí.

– Đại Nam nhất thống chí.

– Hải Thượng y tông tâm lĩnh.

Kĩ thuật

– Làm đồng hồ và kính thiên lí.

– Chế được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước.

– Đóng một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước.

Bài 2 (trang 147 sgk Lịch sử 7): Những thành tựu khoa học – kĩ thuật thời kì này phản ánh điều gì?

Lời giải:

  Những thành tựu khoa học kĩ thuật cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX chứng tỏ các ngành khoa học xã hội như Sử học, Địa lý, Y học nước ta thời kì này phát triển rất rực rỡ, cùng với sự phát triển của khoa học, điều đáng chú ý là sự tiếp nhận kĩ thuật hiện đại với nghề làm đồng hồ và việc đóng thành công các tàu thủy chạy bằng hơi nước. Những thành tựu đó đã nói lên tài năng của thủ công Việt Nam đương thời, tiếc rằng nó không được nhà nước sử dụng và phát huy.

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV