Bảng dấu hiện nhận biết các tứ giác đặc biệt

Dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt: hình thang, hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

(Thầy Bùi Quỹ và Thầy Hoá chia sẻ)

Hình học 8 – Tags: toán 8

  • Các dạng bài tập áp dụng định lý Talet và tính chất đường phân giác

  • Cách chứng minh tứ giác là hình chữ nhật qua những ví dụ

  • Định lý Talet trong tam giác, tính chất đường phân giác

  • Đa giác lồi, đa giác đều, diện tích đa giác

  • Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vuông

  • Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thoi

  • Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật