Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Tôn Thất Tùng, Tân Phú 2020-2021

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Tôn Thất Tùng, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút.

Hình thức thi Tự luận gồm 4 bài.

Đề thi Toán lớp 7 – Tags: đề kiểm tra giữa hk2 toán 7, đề thi giữa hk2 toán 7, THCS Tôn Thất Tùng

  • Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Thái Văn Lung, Thủ Đức 2020-2021

  • Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Nguyễn Huệ, Tân Phú 2020-2021

  • Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Nguyễn An Ninh, Quận 12 năm 2020-2021

  • Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Lê Quý Đôn, Thủ Đức 2020-2021

  • Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Lê Quý Đôn, Quận 3 năm 2020-2021

  • Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Lê Lợi, Tân Phú 2020-2021

  • Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Đặng Trần Côn, Tân Phú 2020-2021