Đề thi HSG Hóa học 8 huyện Quế Võ, Bắc Ninh 2020-2021

Đề thi HSG Hóa 8
 • Đề thi HSG Hóa học 8 quận Hà Đông 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 8 huyện Vũ Thư, Thái Bình 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 8 huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 8 huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 8 thành phố Vinh 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 8 huyện Quế Võ, Bắc Ninh 2020-2021
 • Đề thi HSG Hóa học 8 có đáp án
 • Đề thi HSG Hóa học lớp 8 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp án
 • 75 Đề thi HSG Hóa học 8 có đáp án file word
 • 10 Đề thi học sinh giỏi Hóa học 8 cấp trường, huyện, tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học lớp 9 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao nhận đề). Ngày thi 20 tháng 01 năm 2021. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Hóa học 8 thành phố Vinh 2020-2021Đề thi HSG Hóa học 8 có đáp án >>

Đề thi Hóa học 8 – Tags: đề thi hsg hóa 8, huyện Quế Võ

 • Đề thi HK1 Hóa học 8 huyện Trùng Khánh, Cao Bằng 2020-2021

 • Đề thi HK1 môn Hóa học 8 tỉnh Bắc Ninh 2020-2021

 • Đề thi HK1 Hóa học 8 THCS Ngô Gia Tự, Long Biên 2019-2020

 • Đề thi HSG Hóa học lớp 8 huyện Đông Anh 2020-2021

 • Đề thi HK1 môn Hóa học 8 THCS Liên Việt Kon Tum 2020-2021

 • Bộ đề thi HK1 Hóa học 8 năm 2020-2021 có đáp án

 • 10 Đề thi học sinh giỏi Hóa học 8 cấp trường, huyện, tỉnh