Đề thi HSG Sinh học 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2020-2021

Đề thi HSG Sinh học 9
  • Đề thi HSG Sinh học 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021
  • Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 thị xã Kinh Môn 2020-2021
  • Đề thi HSG Sinh học 9 thành phố Hà Nội 2020-2021
  • Đề thi HSG Sinh học 9 tỉnh Hà Tĩnh 2020-2021
  • Đề thi HSG Sinh học 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 04/11/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 6 câu.

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Sinh học 9 tỉnh Hà Tĩnh 2020-2021

Đề thi Sinh học 9 – Tags: đề thi hsg sinh học 9, huyện Đức Thọ

  • Đề thi HSG Sinh học 9 tỉnh Hà Tĩnh 2020-2021

  • Đề thi HSG Sinh học 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021

  • Đề thi HSG Sinh học 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

  • Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 thị xã Kinh Môn 2020-2021