53 10 bài toán nâng cao lớp 5 hay và khó mới nhất

Bài 1: Một cơ quan có 100 người. Tính ra đã có 25 người học thêm tiếng Pháp, 32 người học thêm tiếng Anh, 37 người học thêm tiếng Nga. Trong số học thêm trên có 7 người vừa học tiếng Pháp vừa học tiếng Anh, 12 người vừa học tiếng Anh vừa học tiếng Nga, 16 người học tiếng Nga và tiếng Pháp, 3 người học cả ba thứ tiếng. Hỏi cơ quan đó: