Business is booming.

Bạn Phạm Thu Hoa bị ốm, em hãy giúp bạn viết đơn xin nghỉ học theo mẫu đã cho

Bạn Phạm Thu Hoa bị ốm, em hãy giúp bạn viết đơn xin nghỉ học theo mẫu đã cho

Gợi ý

Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam

Độc hập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 thúng 10 năm 2009

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A2

Trường Tiếu học Trưng Vương

Em tên là: Phạm Thu Hoa Học sinh lớp: 3A2

Em làm đơn này xin phép cô cho em nghỉ học ngày 12/10/2009.

Lý do nghỉ học: em bị ốm

Em xin hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh

Cháu bị ốm.

Kính xin cô cho cháu

được nghỉ học một ngày.

Hùng

Phạm Thế Hùng

Hoc Sinh

Hoa

Phạm Thu Hoa

Theo Soanbaihay.com

Có thể bạn quan tâm?

  • Bà ngoại bạn Bùi Ngọc Linh mất, em hãy giúp bạn viết đơn xỉn nghỉ học theo mẫu đã cho
  • Bạn Trần Công Chính bị sốt cao, em hãy giúp bạn viết đơn xin nghỉ học theo mẫu đã cho
  • Viết một điện báo ngắn cho gia đình em để báo tin em đã về quê an toàn
  • Kể về một cô hàng xóm mà em quý mến
  • Viết một bức thư ngắn cho người thân
  • Mẹ em mua thuốc bổ gửi biếu bà ở quê. Em hãy giúp mẹ gửi một bức điện báo cho bà để bà biết mà ra nhận
  • Hướng dẫn cảm thụ văn học bài “Bài tập làm văn” – Tiếng việt 3.
  • Bạn Vũ Văn Quyền kể về buổi đầu tiên đi học

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cảm thụ văn học bài Quà của đồng nội – Tiếng Việt 3

Comments are closed.