Business is booming.

Biểu điểm trong đề thi THPT Quốc gia môn văn của Bộ

Biểu điểm trong đề thi THPT Quốc gia môn văn của Bộ

Hướng dẫn

Biểu điểm trong đề thi THPT Quốc gia môn văn của Bộ

1.Đọc hiểu: có 2 văn bản được trích dẫn, 8 câu hỏi, tổng điểm cho phần này là 3 điểm

2. Nghị luận xã hội:3 điểm, cụ thể như sau:

Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: 0,25 đ. Có đủ 3 phần Mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề. Nếu thiếu 1 trong 3 phần thì bị trừ 0,25 đ

Xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 đ

Xác định đúng và triển khai đúng luận điểm: 1,75đ

Sáng tạo:0,25

Chính tả, dùng từ, đặt câu: 0.25 đ

3. Phần Nghị luận văn học: 4 điểm

Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: 0,25 đ. Có đủ 3 phần Mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề. Nếu thiếu 1 trong 3 phần thì bị trừ 0,25 đ

Xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 đ

Xác định đúng và triển khai đúng luận điểm: 2,5 đ

Sáng tạo:0,5

Chính tả, dùng từ, đặt câu: 0.25 đ

Điểm toàn bài: 10 đ
Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia bám sát cấu trúc của Bộ Giáo dục

Theo Vanmau.top


Xem thêm:  Nghị luận về câu “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, văn nghị luận xã hội về câu nói

Comments are closed.