Business is booming.

Cùng kết thúc bằng cụm từ “ta với ta” nhưng ý nghĩa của cụm từ đó trong hai bài thơ Qua Đèo Ngang của bà huyện Thanh Quan và Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến khác hẳn nhau. Em hãy chứng minh điều đó

Cùng kết thúc bằng cụm từ “ta với ta” nhưng ý nghĩa của cụm từ đó trong hai bài thơ Qua Đèo Ngang của bà huyện Thanh Quan và Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến khác hẳn nhau. Em hãy chứng minh điều đó

DÀN Ý

Mở bài:

+ Giới thiệu vị trí và suy nghĩ về cụm từ “ta với ta” trong hai bài thơ.

Thân bài: Làm sáng tỏ ý nghĩa của cụm từ “ta với ta” trong từng bài.

+ Cụm từ “ta với ta” trong bài Qua Đèo Ngang của Bà huyện Thanh Quan.

+ Cụm từ “ta với ta” trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến.

Kết bài:

+ Khẳng định giá trị của cụm từ “ta với ta” trong hai bài thơ.

Có thể bạn quan tâm?

  • Nghị luận xã hội :Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi
  • Viết một bức thư ngắn cho người thân
  • Viết lại một tin thể thao
  • Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta
  • Nghị luận xã hội : đoạn văn 200 chữ về giá trị bản thân
  • Kiến thức cơ bản và những đề thi liên quan đến bài Việt Bắc- Tố Hữu
  • Nghị luận xã hội về việc chọn nghề trong tương lai
  • Dàn ý Cảm nghĩ về sách vở mình đọc và học hằng ngày

>> Xem thêm:  Soạn bài lớp 7: Đặc điểm của văn bản nghị luận

Comments are closed.