Business is booming.

Đề đọc hiểu văn bản Khúc dân ca_ Nguyễn Duy

Đề đọc hiểu văn bản Khúc dân ca_ Nguyễn Duy

Hướng dẫn

Bộ đề đọc hiểu văn bản. Đọc hiểu bài Khúc dân ca của Nguyễn Duy. Đề bài: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Con cò bay lả bay la

Theo câu quan họ bay ra chiến trường

Nghe ai hát giữa núi non

Mà hương đồng cứ rập rờn trong mây

Nghìn năm trên dải đất này

Cũ sao được cánh cò bay la đà

Cũ sao được sắc mây xa

Cũ sao được khúc dân ca quê mình!

Cò bay bằng cánh trắng tinh

Lúa thơm bằng phấn hương lành ai ơi

Mây trôi bằng gió của trời

Là ta, ta hát những lời của ta!

Câu 1: Xác định thể thơ

Câu 2: Xác định phong cách ngôn ngữ qua văn bản.

Càu 3: Chỉ ra biện pháp nghệ thuật qua hai câu thơ sau và phân tích hiệu quả nghệ thuật:

Nghìn năm trên dải đất này

Cũ sao được cánh cò bay la đà

Câu 4: Hình ảnh con cò bay lả bay la gợi cho Anh/chị nghĩ đến những câu ca dao, những câu thơ nào?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1: Thể thơ lục bát.

Câu 2: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

Câu 3: Nghệ thuật hoán dụ: Nghìn năm

– Tác dụng: Nghìn năm là cách nói dùng một khoảng thời gian cụ thể để nói đến thòi gian vĩnh hằng. Hình ảnh con cò, cánh cò muôn thuở là chất liệu có giá trị nghệ thuật, giàu chất tạo hình cho những làn điệu dân ca.

Cáu 4: Một số bài ca dao,bài thơ có hình ảnh con cò:

( HS tự tìm, sau đây là một số gợi ý)

Xem thêm:  Soạn bài Tức nước vỡ bờ

Cái cò cái vạc cái nông

Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò,

Không, không! Tôi đứng trên bờ

Mẹ con nhà vạc đổ ngờ cho tôi

Chẳng tin ông đứng ông coi

Mẹ con nhà nó còn ngồi đấy kia!

( Ca dao )

Con còn bế trên tay

Con chưa biết con cò

Nhưng trong lời mẹ hát

Có cánh cò đang bay

( Con cò, Chế Lan Viên)

Dẫn theo: Phan Thế Hoài, Cao Thị Nhân An

Xem thêm: tuyển tập đề đọc hiểu

Theo Vanmau.top


Comments are closed.