Business is booming.

Đề đọc hiểu và Nghị luận xã hội bàn về hạnh phúc

Đề đọc hiểu và Nghị luận xã hội bàn về hạnh phúc

Hướng dẫn

Đề đọc hiểu (3điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ Câu 1 đến câu 4:

“Một đại gia đình gồm hai con trai, hai con dâu, một gái, một rể và những đứa con của họ vẫn sống chung dưới một mái nhà, ăn chung một bếp ăn. Thiên hạ thì chia ra, bà cụ lại gom vào. Vẫn rất êm thấm mới lạ chứ. Nếp nhà đã thắng được tự do của cá nhân sao? Phải nói thêm, cái nếp nhà này cũng ít ai theo kịp. Người con dâu cả vốn là con gái Hàng Bồ, đỗ đại học, là một cô gái kiêu hãnh, tự tin, không dễ nhân nhượng. Ai cũng nghĩ hai người đàn bà, một già một trẻ, cùng sắc sảo sẽ rất khó chấp nhận nhau. Vậy mà họ ăn ở với nhau đã mười lăm năm chả có điều tiếng gì. Người chị của cô con dâu đến nói với bà cô tôi: “Bác chịu được tính nó thì con cũng phục thật đấy”. Bà cải chính: “Đúng là tôi có phần phải chịu nó nhưng nó cũng có phần phải chịu tôi, mỗi bên chịu một nửa”…

[…] Năm ngoái khu phố có yêu cầu bà cụ báo cáo về nếp sống gia đình cho hàng phố học tập. Bà từ chối, khi tôi lại thăm, bà nói riêng: “Cái chuyện ấy ai cũng biết cả, chỉ khó học thôi”. Tôi cười: “Lại khó đến thế sao?” Bà cụ nói: “Trong nhà này, ba đời nay, không một ai biết tới câu mày, câu tao. Anh có học được không?” À, thế thì khó thật. Theo bà cụ, thời bây giờ có được vài trăm cây vàng không phải là khó, cũng không phải là lâu, nhưng có được một gia đình hạnh phúc phải mất vài đời người, phải được giáo dục vài đời. Hạnh phúc không bao giờ là món quà tặng bất ngờ, không thể đi tìm, mà cũng không nên cầu xin. Nó là cách sống, một quan niệm sống, là nếp nhà, ở trong tay mình, nhưng nhận được ra nó, có ý thức vun trồng nó, lại hoàn toàn không dễ.”

( Trích Nếp nhà – Nguyễn Khải, dẫn theo Tuyển tập Nguyễn Khải, tập III,

NXB Văn học, 1996)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạtchính của văn bản? (0.5 điểm)

Câu 2: Nội dung chính của đoạn trích trên? (1,0 điểm)

Câu 3: Cuộc sống của gia đình “bà cô tôi” có gì đặc biệt? Anh / chị nhận xét như thế nào về nếp nhà ấy? (1,0 điểm)

Câu 4: Thái độ của tác giả Nguyễn Khải với câu chuyện về “nếp nhà” của gia đình “bà cô tôi” được thể hiện như thế nào? (0,5điểm)

Nghị luận xã hội (2 điểm)

Anh/ chị có đồng tình với quan điểm hạnh phúc sau đây của nhân vật ‘bà cô tôi” ở phần trích văn bản trên không? Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày quan điểm của anh/ chị về hạnh phúc.

“…thời bây giờ có được vài trăm cây vàng không phải là khó, cũng không phải là lâu, nhưng có được một gia đình hạnh phúc phải mất vài đời người, phải được giáo dục vài đời. Hạnh phúc không bao giờ là món quà tặng bất ngờ, không thể đi tìm, mà cũng không nên cầu xin. Nó là cách sống, một quan niệm sống, là nếp nhà, ở trong tay mình, nhưng nhận được ra nó, có ý thức vun trồng nó, lại hoàn toàn không dễ.”

Đáp án:

Câu 1 Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên: tự sự (0.5)

Câu 2: Nội dung chính của đoạn trích trên:

+ Cuộc sống – nếp nhà của gia đình “bà cô tôi”. Đó là cuộc sống, của một gia đình nhiều thế hệ, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. (0.5 đ)

+ Đồng thời cũng là nề nếp gia đình, là văn hóa ứng xử để tạo nền tảng một gia đình hạnh phúc. (0.5 đ)

Câu 3 – Cái đặc biệt trong cuộc sống của gia đình “bà cô tôi” là: Thiên hạ thì chia ra, bà cụ lại gom vào. Vẫn rất êm thấm mới lạ chứ., Trong nhà này, ba đời nay, không một ai biết tới câu mày, câu tao.(0,5đ)

– Nhận xét về nếp nhà ấy:Đó là cuộc sống của những người không xu thời, yêu thích cuộc sồng gia đình nhiều thế hệ… Nếp nhà như thế rất đáng quý, đáng trọng… (0,5đ)

Câu 4 Thái độ của tác giả Nguyễn Khải với câu chuyện về “nếp nhà” của gia đình “bà cô tôi” đã thể hiện sự trân trọng, ngưỡng mộ ‘nếp nhà’ của gia đình ‘bà cô tôi” (0,5đ)

II. PHẦN LÀM VĂN: (7 điểm)

Câu 1 Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày quan điểm của anh/ chị về hạnh phúc. (2,0)

a. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 0, 25

b. Đoạn văn lập luận chặt chẽ, có mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn 0,25

c. Triển khai vấn đề cần nghị luận rõ ràng; vận dụng tốt các thao tác lập lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động 0,25

Thể hiện cách hiểu và bày tỏ đồng tình hay phản đối với quan điểm đưa ra của đề bài, trình bày quan điểm cá nhân với lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục, không đi ngược lại những giá trị đạo đức và nhân văn cao đẹp.

Có thể triển khai:

– Giải thích khái niệm hạnh phúc

– Đánh giá quan điểm hạnh phúc của “bà cô tôi”

– Trình bày quan điểm hạnh phúc của bản thân: thế nào là hạnh phúc, làm thế nào để tạo hạnh phúc và giữ gìn hạnh phúc?…

– Bài học rút ra… 1,0
, GV: Nguyễn Hoàng Yến
Đề đọc hiểu, Nghị luận xã hội

Xem thêm:  Soạn bài lớp 7: Văn bản đề nghị

Theo Vanmau.top


Comments are closed.