Business is booming.

Đề đọc hiểu văn bản Tuyên ngôn độc lập Ngữ văn 12

Đề đọc hiểu văn bản Tuyên ngôn độc lập Ngữ văn 12

Hướng dẫn

ĐỌC HIỂU (3 điểm)

Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

( Trích Tuyên ngôn độc lập- Hồ Chí Minh, Ngữ văn 12, tập 1)

Trả lời câu hỏi

  1. Xác định biện pháp tu từ,phong cách ngôn ngữtrong đoạn văn bản trên?
  2. Việc nhà văn láy đi láy lại “sự thật” ấy có chủ ý gì?
  3. Từ quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, anh, chị hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 150-200 từ) bày tỏ suy nghĩ về tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay?

Đáp án Đọc hiểu

1. Biện pháp điệp từ: “sự thật” có tác dụng khẳng định, nhấn mạnh quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

2. Phong cách ngôn ngữ trong đoạn văn bản trên là phong cách chính luận.

3. Việc nhà văn láy đi láy lại “sự thật” ấy có chủ ý: Bác bỏ luận điệu xảo trá của thực dân Pháp trước dư luận thế giới. Thuyết phục Đồng minh nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới ủng hộ nền độc lập của Việt Nam.

4. Học sinh viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ về tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay? ( khoảng 150-200 từ)

Câu này kiểm tra năng lực viết bài văn nghị luận xã hội của học sinh. Học sinh có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau nhưng phải có lí lẽ và căn cứ xác đáng, được tự do bày tỏ quan điểm của mình, nhưng phải có thái độ chân thành, nghiêm túc phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội. Các ý của bài như sau.

– Trân trọng, biết ơn thế hệ cha anh đã chiến đấu, hi sinh để bảo vệ đất nước.

– Ra sức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
đề đọc hiểu

Tuyên ngôn độc lập

Xem thêm:  Những bài viết hay về mái trường tiểu học thân yêu

Theo Vanmau.top


Comments are closed.